Żoliborz Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  22

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wydzierżawienie 6 ogródków działkowo-rekreacyjnych położonych przy ul. Powązkowskiej/al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy Żoliborz o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wydzierżawienie 6 ogródków działkowo-rekreacyjnych położonych przy ul. Powązkowskiej/al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Najkorzystniejsze oferty złożyły poniżej wymienione osoby: Pani Anna Krzymińska na dzierżawę ogródka nr 27 (oferta nr 1), Pan Marcin Gil na dzierżawę ogródka nr 57A (oferta nr 4), Pani Magda Rutkowska na dzierżawę ogródka nr 24 (oferta nr 8), Pan Leszek Rutkowski na dzierżawę ogródka nr 25 (oferta nr 9), Pan Krzysztof Rutkowski na dzierżawę ogródka nr 19 (oferta nr 12), Pani Ewa Stańska na dzierżawę ogródka nr 5 (oferta nr 13).

 • LIS
  21

  Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy al. Wojska Polskiego w drodze przetargu ustnego ograniczonego

  Prezydent m.st. Warszawy zarządzeniem nr 1691/2022 z 15 listopada 2022 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność m.st. Warszawy, położoną w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy al. Wojska Polskiego. Wykaz nr BM-WZ-18/2022 stanowiący załącznik do ww. zarządzenia został wywieszony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) w dniu 18 listopada 2022 r. na okres 21 dni. Treść zarządzenia i wykazu oraz dodatkowe informacje zamieszczone są na stronach: BIP-u oraz serwisie mapowym miasta

 • LIS
  21

  Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Wieniawskiego

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • LIS
  21

  Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • LIS
  03

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia położonego w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz

  Obwieszczenie Nr 1/2022/Ż Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M. P. Nr 30, poz. 235) obwieszcza się, że w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz Urzędu m.st. Warszawy w dniach: 2 listopad 2022 r. – 2 grudzień 2022 r. będą wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia położonego w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, bez określenia położenia, obręb 7-03-01, działka ewid. nr 17, które ulega przekazaniu na własność m.st. Warszawy z mocy prawa. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, mogą zgłaszać zastrzeżenia, które zostanę rozpatrzone przez Komisję Inwentaryzacyjną m.st. Warszawy. Spisy inwentaryzacyjne wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą mienia objętego komunalizacją można przeglądać w poniedziałki i czwartki w godzinach 14:00 – 15:00 w siedzibie Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz Urzędu m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie, piętro III, pokój 326. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej m.st. Warszawy /-/ Michał Szpądrowski