null

"Krzyż Tramwajarzy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzją Nr 1410/2018 z dnia 22 października 2018 r. wpisał „Krzyż Tramwajarzy” zlokalizowany u zbiegu ul. Gdańskiej i J. Słowackiego do rejestru zabytków.

Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski wraz z grupą mieszkańców, a wniosek złożył burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy.

IMG 06532

W uzasadnieniu decyzji czytamy m.in.: Krzyż Tramwajarzy stanowi nieodłączny element krajobrazu Żoliborza oraz obiekt kultu ważny dla lokalnej społeczności. (…) Obiekt ten posiada niezaprzeczalną wartość historyczną, która ma związek z dziejami Marymontu oraz całej dzielnicy i jej mieszkańców. Stanowi istotny element uzupełniający zagospodarowanie urbanistyczne tego obszaru. Od lat 30 XX wieku wkomponowuje się niezmiennie w przestrzeń, jako jej integralny komponent, stając się dla lokalnej społeczności symbolem tożsamości kulturowej oraz ciągłości tradycji i historii tej części Warszawy.

Żałować należy, mimo poszukiwania materiałów źródłowych i świadków historii, nie udało się precyzyjnie ustalić daty postawienia krzyża, okoliczności temu towarzyszących oraz fundatora. Mamy nadzieję, że historia w końcu podzieli się nami tą skrzętnie skrywaną tajemnicą. Na apel księdza proboszcza seniorzy zamieszkali w okolicy przekazali swoje wspomnienia związane z krzyżem. Często powraca w nich okres powstania warszawskiego i modlitwy pod krzyżem. W przekazie ustnym krzyż kojarzony jest niezmiennie ze środowiskiem warszawskich tramwajów. Żałować należy, że po ostatnim remoncie nie wróciła tabliczka dziękczynna za łaski doznane przez fundatora.