null

"O!tworzymy ogród" – przedszkolny ogród otwarty dla mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt „O!tworzymy ogród”, to rewitalizacja terenu zielonego – ogrodu Przedszkola nr 96 przy ul. Wyspiańskiego 5. W piątek, 27 września dzieci wraz z rodzicami oraz sąsiedzi przedszkola sadzili wspólnie rośliny, siali trawniki i przygotowywali domki dla ptaków.

„O!tworzymy ogród”, jest realizacją inicjatywy lokalnej, formy współdziałania mieszkańców i dzielnicy, w ramach której rodzice przedszkolaków, zdecydowali o przywróceniu terenowi rekreacyjnemu funkcji ogrodu miejskiego. Rodzice zadbali o opracowanie dokumentacji projektowej terenu, koncepcji ornitologicznej dużego karmnika dla ptaków, przygotowanie miejsca do nowych nasadzeń, montaż piaskownic oraz wykonanie tablicy kredowej. Zorganizowali i poprowadzili także warsztaty dla dzieci. Dzielnica Żoliborz sfinansowała wykonanie 100 m2 nawierzchni z podłożem, zakup torfu i nasion trawy oraz zakup piaskownic.

Z nowopowstałego ogrodu i placu zabaw okoliczni mieszkańcy mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00 oraz w dwie wybrane soboty w miesiącu. Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie przedszkola.

2

3

4

5