null

#PodwójnyRocznik

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 24. lipca uczniowie zakwalifikowani do wybranych szkół potwierdzają swoją wolę.

25. lipca o godz. 15.00 w elektronicznym systemie rekrutacji będzie opublikowana lista wolnych miejsc w warszawskich szkołach, patrz: https://warszawa.edu.com.pl

Tylko w tych szkołach będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

DLATEGO WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół nie będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Do wybranej szkoły trzeba zgłosić się osobiście. Podania o przyjęcie do nowych szkół należy składać w formie papierowej - druki będą na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
 2. Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły można umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. Spotkania takie odbywać się będą na Starym Mieście od 26. do 28. lipca (od piątku do niedzieli) w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4. 

  Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 22. lipca tutaj
 3. W przypadku szkół z oddziałami dwujęzycznymi/sportowymi/mistrzostwa sportowego niezbędny jest sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych lub sprawnościowy, który będzie przeprowadzany w szkołach od środy 31. lipca do piątku 2. sierpnia. Wszystkie szczegóły będą dostępne w placówkach.
 4. Do składanego w wybranej szkole podania trzeba dołączyć kopie: 
  1. świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
  2. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty;
  3. dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych.

   Podania można złożyć do każdej wybranej szkoły, ale są na to tylko️ 3 dni robocze, od piątku 26. lipca (od godz. 8.00), do wtorku 30. lipca –(do godz. 12.00).

   O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów, a nie kolejność zgłoszeń!
 5. W poniedziałek 19. sierpnia o godz. 12.00 należy sprawdzić w wybranych szkołach, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. 

  Po zakwalifikowaniu się do szkoły należy do wtorku 27. sierpnia do godz. 16.00 złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. 

  W środę 28 sierpnia o godz. 10.00 szkolne komisje rekrutacyjne wywieszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

  Szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: tutaj
Rekrutacja 4