null

"Realizacja programu interwencyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, zapobiegający stratom, których doznają młodzi dorośli z powodu używania substancji psychoaktywnych pn. "KOREKTA".

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Realizacja programu interwencyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, zapobiegający stratom, których doznają młodzi dorośli z powodu używania substancji psychoaktywnych pn. „KOREKTA”.

Załącznik: