null

"Realizacja programu wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów, przeznaczonego dla klas I - III szkół podstawowych pn. "CUKIERKI".

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Realizacja programu wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów, przeznaczony dla klas I - III szkół podstawowych pn. „CUKIERKI”.

Załącznik: