null

5 mln zł dla Żoliborza za najlepsze wykonanie budżetu na inwestycje w 2021 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Żoliborz otrzymał od Miasta Stołecznego Warszawa dodatkowe 5 mln zł na inwestycje w 2023 roku w nagrodę za najlepsze wykonanie w budżetu inwestycyjnego w 2021 roku. Po raz pierwszy Żoliborz znalazł się w gronie 3 najlepszych dzielnic z najwyższym wykonaniem wydatków majątkowych w 2021 roku.

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zrealizował wydatki inwestycyjne w wysokości 28 mln 670 tys. 301 zł, co stanowiło 96 proc. poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2021 roku. Żoliborz zajął tym samym trzecią pozycję pod względem najwyższego procentowego wykonania budżetu pierwotnego, za dzielnicami Ursynów i Wesoła.
 
Miasto Stołeczne Warszawa każdego roku premiuje dodatkową kwotą 5 mln zł trzy dzielnice, które osiągnęły w roku poprzedzającym najwyższy poziom wykonania budżetu inwestycyjnego w stosunku do uchwalonego budżetu na ten cel.
 
- Szczególne podziękowania należą się naszym pracownikom, których wkład, zaangażowanie i ciężka praca przyczyniły się do tego sukcesu. To dzięki nim możliwe jest realizowanie wielu skomplikowanych inwestycji jednocześnie. Inwestycja to nie tylko budowa, to także przygotowanie terenu, procedura uzgodnieniowa w ramach różnych organów i instytucji, opracowanie dokumentacji finansowej, projektowej i przetargowej. To także uzgodnienia z mieszkańcami, którzy często mają różne - nawet wykluczające się - oczekiwania. Łączy nas jedno - wszystkim nam zależy, aby Żoliborz się rozwijał, jego mieszkańcom żyło się lepiej, a jednocześnie zachowany był unikalny charakter dzielnicy – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 
Przypomnijmy, że blisko 99 proc. wydatków inwestycyjnych na Żoliborzu stanowiły środki finansowe przeznaczone na oświatę. Największy udział – w kwocie prawie 21,9 mln zł miała budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German 5 i 5A. Na drugim miejscu znalazła się przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkól nr 31 przy ul. Felińskiego 13, na którą w 2021 przeznaczono ponad 950 tys. zł. Natomiast ponad 720 tys. zł wyniosła termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5.
 
Wśród kluczowych inwestycji zaplanowanych na 2022 roku są m.in.: przebudowa ulicy Śmiałej, budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego, przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 31 oraz rozpoczęcie budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego i przebudowy ul. Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera. Prowadzone będą także prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy Środowiskowego Domy Samopomocy przy ul. Izabelli oraz przebudowy budynku przy ul. Śmiałej pod siedzibę Żoliborskiego Domu Kultury.