null

84 projekty na blisko 7,5 mln zł w BO 2024 na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Niebieski plakat z napisem: BUDŻET OBYWATELSKI ZGŁASZAM GŁOSUJĘ KORZYSTAM Ty też możesz zmienić Żoliborz Dyżury telefoniczne Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Pod spodem bo.um.warszawa.pl po prawej w rogu logo Warszawa Żoliborz.

84 projekty na sumę blisko 7,5 mln zł zgłosili mieszkańcy Żoliborza do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Dominują projekty dotyczące zieleni miejskiej i ochrony środowiska oraz rozwoju infrastruktury. Nie brakuje inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, a także społecznych. Trwa ocena merytoryczna pomysłów.

Zakończyła się ocena formalna złożonych projektów. Dwa z 84 zaproponowanych pomysłów, zostały wycofane przez autorów, a 5 odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych. W 2024 roku kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wynosi 2 mln 28 tys. 543 zł. Maksymalna suma na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20 proc. puli przeznaczonej na dzielnicę i kształtuje się w tej edycji na poziomie 405 709 zł.

- Zakończyliśmy pierwszy etap oceny zgłoszonych projektów, czyli ocenę formalną. Do końca maja zespoły naszych specjalistów przesłane propozycje oceniać będą pod względem merytorycznym. Łącznie mieszkańcy Żoliborza w edycji budżetu na 2024 roku zgłosili 82 projekty drogą elektroniczną, a dwa pomysły wpłynęły w formie papierowej. Ocenie merytorycznej poddanych jest 77 projektów – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Najliczniejsze projekty: zieleń i infrastruktura

Tradycyjnie najwięcej, bo aż 17 zgłoszonych propozycji oceniać będzie Wydział Ochrony Środowiska. Wśród propozycji znalazły się m.in. utworzenie nowych i rozbudowa istniejących siłowni plenerowych oraz zakup i ustawienie w parkach elementów małej architektury. Tradycyjnie nie brakuje projektów dotyczących pielęgnacji zieleni, w tym inwentaryzacji przyrodniczej Parku Kaskada oraz zrealizowania nowych nasadzeń drzew i krzewów. Zgłoszony został również pomysł modernizacji zbiorników retencyjnych i wykorzystania deszczówki do podlewania drzew owocowych w Parku Sady Żoliborskie. Mieszkańcy zwrócili także uwagę na potrzebę pogłębienia i oczyszczenia kanałku na Kępie Potockiej.

Również 17 projektów – będzie oceniać Wydział Infrastruktury. Wśród nich znajdują się te najbardziej kosztowne, których realizacja może osiągnąć maksymalną kwotę przeznaczoną na wykonanie jednego projektu - 405 709 zł, jak: „Zajączek” na sportowo, czyli remont boiska oraz rewitalizacja al. Wojska Polskiego, przy której odbywa się Targ Śniadaniowy. Kilka pomysłów mieszkańców dotyczy instalacji lub modernizacji oświetlenia. Zgłoszone zostały też propozycje budowy tężni oraz placu zabaw dla Żoliborza Artystycznego, Południowego, Rudawki i Zatrasia, czy budowy mobilnej sauny na Kępie Potockiej oraz zaprojektowanie ławki – pomnika Andrzeja Wajdy i ustawienie jej na skwerze im. Andrzeja Wajdy.

Kontynuacje projektów

W kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili szereg projektów, które były już realizowane i chcieliby ich kontynuacji. Wśród nich znalazł się m.in. IV Turniej piłkarski o Puchar Marymontu, spotkania w żoliborskich parkach z podopiecznymi ze schroniska dla zwierząt, czy drewniane rzeźby tworzone z pni drzew. Zgłoszona została także propozycja kontynuacji projektu „Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!”. Jest to jeden z najdroższych, nieinfrastrukturalnych projektów zaproponowanych do realizacji w 2024 roku.
Wśród innych zgłoszonych pomysłów znalazły się m.in.: mural na ścianie bloku upamiętniający artystkę Kalinę Jędrusik, bezpłatne wejścia dla mieszkańców na pływalnię OSiR Żoliborz, kurs samoobrony i ratownictwa, zajęcia stolarskie, warsztaty filmowe z tworzenia kreatywnego contentu video dla dzieci i młodzieży, warsztaty wspinaczki drzewnej pod okiem profesjonalnego arborysty, postawienie nowej jadłodzielni przy Szkole Podstawowej nr 267 czy montaż wiaty przystankowej „Dworzec Gdański 02” przy ulicy Ks. Romana Indrzejczyka.

O Budżecie Obywatelskim 2024

Mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły na co przeznaczyć pieniądze z budżetu stolicy do 25 stycznia. W całej Warszawie mieszkańcy zgłosili łącznie 1747 projekty, z czego 196 stanowią pomysły na realizacje ogólnomiejskie, a 1551 pomysłów dotyczących dzielnic.
Wszystkie zgłoszone projekty czekają teraz na ocenę merytoryczną. Z pomysłami można zapoznać się na stronie bo.um.warszawa.pl. Ostatecznie, 15 czerwca zacznie się głosowanie, którego wyniki poznamy między 1 lipca a 13 lipca 2023 r. Same propozycje będą realizowane w 2024 r.

Szczegóły dotyczące zgłoszonych na Żoliborzu projektów dostępne są pod tym linkiem.