null

ADAPTCITY - Jak Warszawa przygotuje się na zmiany klimatu? Konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Średnia temperatura w Warszawie rośnie praktycznie z roku na rok i coraz częściej spotykamy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Dlatego opracowano Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pn. Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji. Proces konsultowania dokumentu rozpoczynamy 25 lutego i potrwa on do 17 marca br.

Problem zmian klimatu traktowany jest w Warszawie bardzo poważnie. Nasza Stolica, i wiele innych miast na świecie, narażona jest na ekstremalne zjawiska pogodowe, jak wysoka temperatura, podtopienia, powodzie czy silny wiatr. Dlatego od kilku lat Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem dokumentu, który wskaże kierunki koniecznych do podjęcia działań, w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa oraz dobrych warunków do życia. Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy powstała przy wsparciu merytorycznym wielu ekspertów i różnych środowisk, w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”, finansowanego ze środków Programu Life+ oraz NFOŚiGW.

O strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy można porozmawiać:

  • w czwartek, 7 marca 2019 r. o godz. 18.00 w Centrum Kreatywności Targowa , ul. Targowa 56
  • w piątek, 15 marca 2019 r. o godz. 18.00 - Zodiak, Pasaż "Wiecha"4

Swoje uwagi można także zgłaszać na adres: sekretariat.BI@um.warszawa.pl

52592678 834658456871765 4006766976029425664 n