null

Bezpieczne dzieci w Szkole Podstawowej nr 391

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwie czerwone gaśnice na ścianie

Blisko 5 miesięcy trwały prace związane z otworzeniem oddziału przedszkolnego i dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Od 23 sierpnia budynek szkoły jest w pełni przygotowany na przyjęcie i kształcenie kolejnego rocznika małych uczniów.

Utworzenie w szkole oddziału przedszkolnego wymagało dostosowania pożarowego pomieszczenia i  wyeliminowanie kryteriów zagrożenia życia z pomieszczenia, w którym będą uczyli się „zerówkowicze” oraz z klatki schodowej wraz z drogą ewakuacyjną. Wykonane zostały również prace budowlane polepszające walory użytkowe budynku z myślą o bezpiecznym prowadzeniu w nim oddziału przedszkolnego.

- Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, a następnie ich wizualny efekt wprawdzie nie należą do widowiskowych, ale należą do bardzo ważnych, wręcz kluczowych, bo chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Tego typu inwestycje są dla nas równie ważne, co przebudowy ulic, poprawa bezpieczeństwa na drogach czy budowa nowych obiektów służących mieszkańcom Żoliborza – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Dostosowanie pomieszczeń do użytku przez „zerówkowiczów” wymagało wykonania instalacji oddymiającej klatkę schodową, wymianę hydrantów, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi. Klatka schodowa została wyposażona w zestawy gaśnicze oraz ich oznakowanie wraz z instrukcjami użycia. Wymienione, na zgodne z normami odporności ogniowej, zostały również drzwi do dwóch sal lekcyjnych, wybranych pomieszczeń biurowych oraz do korytarza sali gimnastycznej. 

W tym celu konieczne było przeprowadzenie także prac budowlanych. Przy okazji uzupełnione zostały ubytki w ścianach oraz odnowiona cała klatka schodowa i główne wejście do budynku.

Szklane drzwi obok lampa
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Fragment drzwi wejsciowych do szkoły na suficie podświetlona ikona wyjścia ewakuacyjnego
Schody, na dole schodów zielona lampa
Przycisk w pomarańczowej osłonce z napisem oddymianie obok czerwona tabliczka informująca o przycisku