null

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury - 27-09-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 27 września 2021 r., godz. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

w dniu 27 września 2021 r., godz. 17:00 (PONIEDZIAŁEK)

Posiedzenie w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Dziedzictwo niematerialne Warszawy – rys zagadnienia i skrót z raportu
  3. Dziedzictwo niematerialne Żoliborza – dyskusja, możliwości
  4. Zakończenie

Wiceprzewodniczący

Komisji Spraw Społecznych,

Zdrowia i Kultury

/-/Wiktor Jasionowski

Zaproszeni goście:

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec

Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy – p. Artur Jóźwik

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady m.st. Warszawy – p. Agnieszka Wyrwał

Przewodnicząca zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego – p. Hanna Schreiber

Członek zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego –  p. Ewa Klekot

p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji – p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

  • Transmisja obrad link