null

Zaproszenie do składania ofert na realizację: „Działanie edukacyjne dla młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od substancjami psychoaktywnych, w tym narkotyków, dopalaczy i napojów energetycznych”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Działanie edukacyjne dla młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od substancjami psychoaktywnych, w tym narkotyków, dopalaczy i napojów energetycznych”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży dwóch żoliborskich szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki uzależnień od substancjami psychoaktywnych, w tym narkotyków, dopalaczy i napojów energetycznych, realizowane w formie stacjonarnej lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Załączniki: