null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 26-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

w dniu 26 października 2021 r., godz. 17:00 (WTOREK)

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8 s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2021, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.
  3. „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – zaopiniowanie protokołu z prac Zespołu Kontrolnego.
  4. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                                       Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/Grzegorz Hlebowicz

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy