null

XXX Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 25-08-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXX Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

 

Posiedzenie odbędzie się dnia 25 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXIX sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1254/21 z dnia  27 lipca 2021 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Nr 1263/21 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 5 sierpnia 2021 r. – DRUK NR 180 i DRUK NR 180A
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030DRUK NR 181
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  – DRUK NR 182
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar operacji antypolskiej NKWD w Parku Fosa, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – DRUK NR 183
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – DRUK NR 184
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – DRUK NR 185
 10. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 11. Zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

Transmisja z obrad: https://zoliborz.esesja.pl/

PRZEWODNICZĄCY

Rady Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski