null

Komisja Edukacji i Sportu - 31-08-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI EDUKACJI I SPORTU w dniu 31.08.2020 r. (wtorek) o godz. 18:00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego wynikające ze stanu pandemii SARS-Cov2, w tym organizacja punktów szczepień oraz przygotowanie do ewentualnej pracy zdalnej.
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy o stanie prac remontowych i inwestycyjnych przeprowadzonych w placówkach w okresie wakacyjnym.
  4. Omówienie przebiegu rekrutacji na rok szkolny 2021/22. 
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                 Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu

                                                                                /-/ Monika Kurowska

Zaproszeni goście:

Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Pan Paweł Michalec –Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Pani Maria Szwałko - p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

 

Transmisja obrad: zoliborz.esesja.pl