null

Zaproszenie do składania ofert na „Szkolenie ONLINE na rzecz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie niestandardowych sytuacji w procedurze „Niebieskie Karty”.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Szkolenie ONLINE na rzecz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i grup roboczych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie niestandardowych sytuacji
w procedurze „Niebieskie Karty”.

Załączniki: