null

Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plakat informacyjny "sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa". Na górze umieszczono loga m.st. Warszawy, zakochaj się w Warszawie, sięgnij po więcej, Uniwersytet Warszawski. Na dole: Fundusze Europejskie, Mazowsze, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Unia Europejska.
Autor: UM Warszawa

Projekt pn. SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych  m.st. Warszawy realizowany jest w dwóch żoliborskich placówkach – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana oraz Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy. Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2019-30.04.2022 r.  Celem projektu jest rozwój doradztwa zawodowego i poprawa jakości usług w zakresie doradztwa. W ramach projektu realizowane są zajęcia indywidualne  z uczniami (np. diagnoza predyspozycji, spotkania z rodzicami, udzielanie informacji zawodoznawczej). W placówkach utworzono Punkty Informacji i Kariery (PIK), które zostały wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz literaturę. 

Plakat informacyjny "sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa". Na górze umieszczono loga m.st. Warszawy, zakochaj się w Warszawie, sięgnij po więcej, Uniwersytet Warszawski. Na dole: Fundusze Europejskie, Mazowsze, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Unia Europejska.