null

Zaproszenie do składania ofert na: „Zajęcia stolarskie dla początkujących w Centrum Lokalnym Żoliborz”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

  1. Przedmiot zamówienia: Zajęcia stolarskie dla początkujących w Centrum Lokalnym  Żoliborz”, ul. Rydygiera  6B.
  2. Termin realizacji zamówienia: od lutego 2022r do grudnia 2022r z wyłaczeniem miesięcy lipca oraz sierpnia. W ten sposób daje to  9 zajęć w roku 2022 dla każdej z 4 grup (dzieci, nastolatki, dorośli, rodziny). Jedne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe.
  3. Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%).
  4. Inne istotne warunki zamówienia : osoba  wykonujące zlecenie  powinny posiadać  wiedzę z zakresu stolarstwa oraz doświadczenie w pracy z dziećmi I młodzieżą.  

 

Warsztaty mają na celu:

  • rozwijanie umiejętności manualnych, myślenie techniczne, wyrażanie kreatywności,
  • uczenie szacunku do surowców naturalnych,
  • są ciekawą alternatywą dla rodzin na wspólne spędzanie czasu oraz budowanie więzi,
  • nauczenia dzieci, że lepiej coś naprawić niż się tego pozbyć.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.