null

Zaproszenie do składania ofert na usługę telekomunikacyjną polegającą na zapewnieniu dostępu do Internetu stacjonarnego o parametrach 300 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps w Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6 B w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Usługa telekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu dostępu do Internetu stacjonarnego
o parametrach 300 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps w Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6 B w Warszawie”.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oferty.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Oferta zawierająca wymagane dokumenty i będąca najkorzystniejsza pod względem ceny do jakości (zawartości merytorycznej) oraz przedstawionych referencji zostanie wskazana do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do dodatkowych negocjacji realizacji zadnia przed podpisaniem umowy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty na realizację zamówienia oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranym Oferentami najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Skompletowane dokumenty prosimy o przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczna na adres msagadyn@um.warszawa.pl lub osobiste dostarczenie do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, najpóźniej do 7 marca 2022 roku do godz. 15.00. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.