null

Nowe stawki opłat w SPPN

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia znak parkingowy z literką P i napis płatny na niebieskim tle pod spodem rysunek samochodu zaparkowanego przy krawędzi szarego pola. W tle białe budynki i drzewa
fot. ZDM | Autor: www.zdm.waw.pl

Od 15 sierpnia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Wzrosła także opłata dodatkowa, naliczana kierowcom którzy nie zapłacili za parkowanie.

Nowe stawki za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) kształtują się teraz następująco: pierwsza godzina parkowania kosztuje 4,5 zł, druga – 5,4 zł, trzecia – 6,4 zł, a czwarta i każda kolejna – 4,5 zł. Decyzję o takich stawkach podjęła w czerwcu br. Rada m.st. Warszawy.

Zmiana stawek stanowi ich urealnienie. W 2020 r. kiedy ustalana była poprzednia wysokość stawki, radni określili ją na poziomie 0,15% minimalnego wynagrodzenia (taki limit wynika z ustawy o drogach publicznych). Wraz ze wzrostem płac opłata za parkowanie przestaje spełniać swoją funkcję, ponieważ staje się relatywnie niższa. Dlatego konieczna jest waloryzacja stawki opłat za postój. Dzięki temu będą one dalej spełniać dotychczasową rolę, skłaniając do możliwie krótkiego postoju. Strefa nie służy bowiem generowaniu zysków, jej podstawowym celem jest zapewnienie wolnych miejsc postojowych w warunkach dużej presji parkingowej w centralnych obszarach miasta. Stawki urosły o ok. 15%, w granicach dopuszczonych ustawowo przez rząd.

Logiczną konsekwencją tych zmian jest również podwyższenie opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju. Po zmianach opłata ta będzie wynosić 300 zł, przy czym wniesiona w ciągu 7 dni będzie mniejsza o 100 zł.

Od kilku lat kontrola poboru opłat odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego i wydajnego systemu kamer zamontowanych na samochodach elektrycznych. Analogiczny system informatyczny otrzymały niedawno również wszystkie patrole piesze ZDM, które uzupełniają trasy pokonywane przez samochody e-kontroli. Oznacza to, że cały proces jest teraz prostszy i bardziej zautomatyzowany. W związku z tym nie ma już potrzeby wykładania biletu parkingowego za szybę samochodu. Dlatego ten obowiązek został formalnie wykreślony z regulaminu wraz ze zniesieniem obowiązku o oznakowaniu samochodu informacją o korzystaniu z aplikacji do płatności mobilnych. Od teraz kierowca nie będzie zatem musiał stosować naklejek na szybę. Po wizycie w parkomacie nie trzeba też wracać do auta, aby wyłożyć bilet za szybą.