null

Komisja Samorządności i Dialogu Społecznego Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego - 15-09-2021 r

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisja Samorządności i Dialogu Społecznego

Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 15 września 2021 r., godz. 18:00 (ŚRODA)

Posiedzenie w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Prezentacja założeń remontu placu zabaw w Parku im. S. Żeromskiego.
  3. Omówienie zakresu i przebiegu planowanych konsultacji funkcjonowania parku Żeromskiego.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego
/-/Donata Rapacka 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska    /-/Łukasz Porębski   
Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu  Społecznego /-/Adam Buława

 

Zaproszeni goście:

Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni – p. Justyna Glusman

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy – p. Ewa Kolankiewicz

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – p. Jakub Lewicki

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Renata Kozłowska

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – p. Aleksandra Butkiewicz

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy – p. Patrycja Stawiarz

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Tęcza

Przedstawiciel Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa

SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

 

Transmisja z obrad: https://zoliborz.esesja.pl/