null

Komisja Rewizyjna - 30-09-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

30 września 2021 r., godz. 17:00 (Czwartek)

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8 s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2021, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.
  3. „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” - protokół z prac Zespołu Kontrolnego.
  4. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                                           Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                        /-/Grzegorz Hlebowicz

Zaproszeni goście:

Pan Paweł Michalec Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy