null

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 22-09-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22.09.2021 r. o godz. 17.30. Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie w sali 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 22 września 2021 r., godz. 17.30

posiedzenie stacjonarne

sala 328 Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  1. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 sierpnia 2021 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

  1. Sprawy różne, wolne wnioski.

  1. Zakończenie posiedzenia.

           Przewodnicząca Komisji

                                                                          Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                 /-Anna Świeżawska-/

Osoby zaproszone:

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz p. Paweł Michalec

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – p. Zdzisława Frydrych

Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Autor skargi