null

Żoliborscy radni za wieloletnią umową dzierżawy dla baru „Kępa Potocka”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok baru "Kępa Potocka" przed wejściem, zielone tuje, drewniane podpory dachu

W środę, 11 maja podczas sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przegłosowana została uchwała o skierowaniu pod obrady Rady Miasta wniosku o odstąpienie od przetargu i zawarcie 10-letniej umowy z obecnymi dzierżawcami gruntu, którzy prowadzą na tym terenie bar „Kępa Potocka”. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Bar „Kępa Potocka” działa od początku lat 90-tych. W uzasadnieniu decyzji żoliborscy radni zwrócili uwagę, że trzydziestokilkuletnia tradycja ww. miejsca spotkań żoliborzanek i żoliborzan, ale też warszawianek i warszawiaków współtworzy obraz i charakter dzisiejszego Żoliborza, stanowiąc dla mieszkańców dzielnicy, ale też miasta wielką wartość.

- Sprawa braku możliwości dzierżawy (...) bez przeprowadzenia przetargu lub konkursu ofert, a tym samym ryzyko zmiany dzierżawcy, zbulwersowała mieszkańców i opinie publiczną. Radni otrzymali niezliczone apele i prośby o pomoc i zachowanie charakteru i tradycji Kępy Potockiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, działając w zgodzie z literą prawa, zasadnym jest przedstawienie niniejszej sprawy do decyzji Rady m.st. Warszawy – napisano w uzasadnieniu.

Przewodniczący Rady Piotr Wertenstein-Żuławski (PO) podziękował wszystkim radnym, którzy odpowiedzieli na apel mieszkańców, zaangażowali się w pomoc i podpisali pod projektem uchwały Rady Dzielnicy.

Niespodzianek nie było. Wszyscy żoliborscy radni zagłosowali „ZA”. Nadzieję taką wyraził jeszcze przed rozpoczęciem głosowania radny Adam Buława (PiS) – liczę na głosowanie w tej sprawie ponad podziałami i bardzo wszystkim za to dziękuję.
 
Radna Donata Rapacka (niezależna), głosując „całym sercem za wnioskiem” zwróciła się z prośbą „o wprowadzenie do menu opcji wegetariańskich”.
 
Teraz sprawą dzierżawy 836 mkw. gruntu na terenie parku Kępa Potocka przy ul. Gwiaździstej 8, zajmie się Rada Miasta Stołecznego Warszawy.