null

Będą maseczki dla żoliborskich seniorów i osób niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz podjął decyzję o wystąpieniu do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o zmianę w budżecie umożliwiającą zakup maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk z przeznaczeniem dla żoliborskich seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Maseczki mają być przekazane seniorom, w szczególności tym, którzy znajdują się pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej na Żoliborzu oraz uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy i ich rodzin.

Środki ochrony osobistej, w tym maseczki i płyn dezynfekujący to obecnie towar bardzo poszukiwany. Spowodowało to, że cenowo produkty te stały się mniej osiągalne dla grupy osób w trudnej sytuacji, a w szczególności właśnie seniorów i uczestników ŚDS. Dlatego też, już jakiś czas przed świętami zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy wyposażyć grupę najbardziej potrzebującą w te artykuły, korzystając z możliwości budżetu dzielnicy. Po przeprowadzeniu analizy formalno-prawnej dot. budżetu zdecydowaliśmy o wystąpieniu z właściwym wnioskiem do Prezydenta o umożliwienie nam dokonania zmiany z dzielnicowym budżecie i przesunięcie środków na zakup maseczek i płynówz zadania, które z uwagi na stan epidemii w kraju nie będzie mogło być zrealizowane – tłumaczy Renata Kozłowska, wiceburmistrz dzielnicy Żoliborz.

- Dopełniamy obecnie wszystkich niezbędnych formalności i czynności administracyjnych, aby móc wyposażyć najbardziej potrzebujących mieszkańców Żoliborza w środki ochrony osobistej i umożliwić im normalne funkcjonowanie w tych trudnych warunkach – dodaje.

Maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji zostaną zakupione i przekazane do dystrybucji ww. ośrodkom po otrzymaniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w tej sprawie.