null

Bezpieczeństwo seniorów na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Funkcjonariuszka Policji wręcza seniorom ulotki informacyjne dot. "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa".

W ramach „Dni Seniora na Żoliborzu 2022” , w czwartek 13 października w żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie seniorów, w trakcie którego zaprezentowane zostały min. praktyczne rady służące podniesienia świadomości seniorów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, na które narażeni są w codziennym życiu ze strony przestępców.

Spotkanie przygotowane zostało przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Żoliborz i Komendę Rejonową Policji Warszawa V z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 

Funkcjonariuszka Policji przypomniała seniorom znane i najnowsze metody działania przestępców, którzy chcą skłonić ofiarę do przekazania im pieniędzy. Następnie w swoim wystąpieniu udzieliła seniorom kilku praktycznych rad, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i ich ochrony przed zagrożeniami ze strony przestępców w miejscu zamieszkania takich jak: nie wpuszczania obcych do mieszkania, nie trzymania wszystkich pieniędzy i kosztowności w domu, zamykania drzwi na klucz lub wewnętrzny zamek, nie podawania przez telefon i pocztę elektroniczną swoich danych personalnych oraz danych zabezpieczających konta bankowe, zachowywania czujności w internecie i nie otwierania wiadomości oraz załączników od nieznanych nadawców.

 

W dalszej części spotkania funkcjonariuszka Policji zaapelowała do uczestników spotkania o korzystanie z interaktywnej „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i zgłaszanie przy jej pomocy informacji o zagrożeniach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa występujących w swojej okolicy.

 

Seniorzy byli bardzo aktywni i zadawali funkcjonariuszom Policji pytania dotyczące ich bezpieczeństwa, a także dzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie.