null

Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych i technicznych, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, wraz z utrzymaniem czystości i porządku na ich terenie w latach 2017-2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załącznik:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: poniżej 207 000,00 euro euro
Telefon: 22 443 89 59
Fax: 22 443 90 04
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2016-11-22
Termin składania ofert: 2016-11-30
do godziny: 08:45