null

Być o krok przez Alzheimerem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Być o krok przez Alzheimerem – bezpłatne konsultacje neurologiczne dla mieszkańców Warszawy i okolic

Już 23 lutego 2019r. w Warszawie odbędą się bezpłatne konsultacje neurologiczne, które będą okazją do konsultacji niepokojących objawów, mogących świadczyć o wystąpieniu choroby Alzheimera. Fundacja NEUCA dla Zdrowia zaprasza osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia w oparciu o raport Najwyżej Izby Kontroli z maja 2017r. wskazuje, że w Polsce brakuje szczególnie badań przesiewowych dla choroby Alzheimera, wyłaniających osoby podatne na zachorowanie oraz mechanizmów do postawienia szybkiej diagnozy. Zwraca również uwagę, że zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia do 2050 roku liczba chorych ulegnie potrojeniu. Niestety, ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem, a wczesne zapobieganie ma ogromne znaczenie. Możliwość opóźnienia początku wystąpienia objawów o 5 lat, skutkowałoby 50% redukcją ryzyka związanego z wiekiem. Wczesną diagnozę może postawić zwykle neurolog lub psychiatra.

Początkowe objawy są niejednoznaczne, bo dotyczą nie tylko zaburzeń pamięci, ale również zmienności nastrojów z elementami depresji. To często przypisuje się bardziej zaawansowanemu wiekowi pacjenta, a realnie jest obrazem choroby Alzheimera. W praktyce wygląda to tak, że osoba wykazuje trudność w liczeniu pieniędzy np. podczas zakupów lub gubi się licząc od 12 do 1. Zmienność nastrojów może zaś dotyczyć nieadekwatnej wesołkowatości lub nadmiernej drażliwości.

Codzienne trudności, które mogą być objawem chorobowym to m.in.:

  • częste zadawanie tych samych pytań,
  • momenty zatrzymania myśli,
  • zapominanie, o czym się przed chwilą rozmawiało,
  • smutek, przygnębienie, utrata zainteresowań.
  • niepamiętanie, gdzie zostawiło się rzeczy codziennego użytku.

Jeśli martwi nas pogorszająca się sprawność w tym zakresie to zachęcam do wykonania badań profilaktycznych. To tylko 15 minut, które może zdecydować o szybkim wykryciu choroby - mówi Beata Korzeniewska, Prezes Zarządu Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

Badania odbędą się 23 lutego 2019r. w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14/1, które rozpoczną się o godzinie 9:00.
Obowiązują zapisy, których można dokonać telefonicznie pod numerem:
32 746 25 00 lub 800 154 053.
Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00.

Konsultacje polegają na rozmowie z lekarzem neurologiem, który na podstawienie wywiadu medycznego oraz specjalistycznych testów oceni, czy pacjent wykazuje objawy typu alzheimerowskiego.

Istnieje również możliwość pogłębienia badania u pacjentów z podejrzeniem choroby Alzheimera oraz skorzystania z programu badań specjalistycznych ośrodków Pratia, które wraz z Fundacją NEUCA dla Zdrowia są organizatorem wydarzenia. W przypadku posiadania innych wyników badań w kierunku choroby Alzheimera, prośba o zabranie ich ze sobą.