null

Chcesz założyć firmę, a nie do końca wiesz jak? Postaramy się pomóc

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zanim przyjdziesz do urzędu, odpowiedz sobie na kilka pytań:

 

Jaka będzie nazwa i gdzie będzie siedziba firmy?

Nazwa powinna być oryginalna i oddawać charakter działalności. Pamiętaj tylko, że nie masz całkowitej dowolności w wyborze nazwy. Wszystkie zasady dotyczące nazw dla różnych form prowadzenia działalności gospodarczej zebrano tu: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00117

Siedziba mojej firmy – jaki adres wskazać?

Jeśli prowadzisz firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG musisz wskazać adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz stałe miejsce wykonywania działalności.

Adres do doręczeń to miejsce, w którym będziesz odbierał korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej.

Adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej wskażesz jeśli prowadzisz działalność w stałym miejscu. To miejsce może być określone poprzez adres (nazwę ulicy, numer budynku, mieszkania). Jeśli jednak wykonujesz działalność w nietypowym miejscu, np. w pawilonie nr X w przejściu podziemnym pod ulicą Y na wysokości budynku o numerze Z to  musisz opisać to nietypowe miejsce.

Uwaga! 
Jeśli oprócz głównego miejsca prowadzenia działalności, twoja firma ma także dodatkowe stałe miejsca, w których działa (oddziały, filie), zgłoś je również do CEIDG.

A co jeśli prowadzę działalność mobilną lub wykonuję usługi u klienta?

W takiej sytuacji  nie musisz wskazywać adresu stałego miejsca wykonywania działalności  we wniosku o wpis do CEIDG. Zaznacz wówczas pole „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” (sekcja nr 7). Jedynym wpisanym adresem może być twój adres do doręczeń (nie musi to być twój prywatny adres zamieszkania).

Czy można prowadzić działalność w miejscu zamieszkania?

Można. Możesz na ten cel przeznaczyć całe mieszkanie albo tylko jego część. W takiej sytuacji możesz też wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko wtedy gdy posiadany lokal – jako całość lub wyodrębnione w tym lokalu pomieszczenie – służy tylko i wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie nie służy celom osobistym.

W sytuacji, gdy pomieszczenie jest wykorzystywane na cele prywatne, a jedynie dodatkowo używane jest w prowadzonej działalności gospodarczej, musisz określić jaka jego część faktycznie służy prowadzonej działalności gospodarczej i wówczas możesz w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki (np. na czynsz, energię elektryczną, wodę, ogrzewanie) do kosztów podatkowych.

Czy muszę posiadać tytuł prawny do lokalu w którym będę prowadził działalność?

Tak. Jako przedsiębiorca musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytuł prawny to np.:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Natomiast dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu prawnego może być:

 • umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego)
 • wypis z księgi wieczystej
 • akt własności ziemi
 • decyzja administracyjna
 • umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Istotne jest to, że dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu nie musisz dołączać do wniosku o wpis do CEIDG. W polu nr 10 wniosku o wpis do CEIDG oświadczasz jednak, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, że posiadasz tytuł prawny do nieruchomości, których adresy wpisujesz do CEIDG. Co więcej, o jego przedstawienie może cię poprosić minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzący rejestr CEIDG. W takim wypadku, jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie przedstawisz tytułu prawnego do nieruchomości albo nie zmienisz odpowiednio wpisu w CEIDG, możesz zostać wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Pamiętaj też, że jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w cudzym lokalu, na przykład w wynajętym mieszkaniu, musisz mieć na to zgodę jego właściciela.

Uwaga! 
Jeżeli jako miejsce wykonywania działalności wskażesz lokal, do którego nie masz tytułu prawnego albo jego właściciel nie wyraził zgody na prowadzenie w nim działalności, może to być podstawą nie tylko do wykreślenia twojego wpisu z CEIDG, ale też problemów z rejestracją VAT. Urząd skarbowy może też zakwestionować wszystkie wydatki poniesione w związku z bezprawnym użytkowaniem lokalu na potrzeby prowadzonej działalności.

Czy mogę korzystać nieodpłatnie z miejsca udostępnionego przez inną osobę?

Możesz, jednak dużo zależy od tego kim jest ta osoba. Jeżeli to ktoś z twojej najbliższej rodziny nieodpłatnie udostępnia ci lokal dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, nie nakłada to na ciebie dodatkowych obowiązków. Za członka najbliższej rodziny są uważane osoby wymienione jako I i II grupa podatkowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn, czyli:

 • małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie
 • zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Natomiast, jeśli jest to osoba niespokrewniona, np. koleżanka, twoją oszczędność z tego tytułu traktowana jest jako przychód z działalności gospodarczej. Musisz oszacować wartość takiej umowy – tzn. ile należałoby zapłacić, gdyby lokal miał być wynajęty. Ta kwota stanowi twój przychód i podlega opodatkowaniu.

Czym się będę zajmować? kod PKD działalności

Przechodzimy do bardzo ważnej kwestii: kody PKD Twojej działalności. 

W polu 5.1 wniosku o wpis do CEIDG musisz podać przeważający kod PKD twojej działalności. Przeważający to taki, który ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Dodatkowo możesz podać dowolną liczbę kodów pozostałej działalności, czyli kody dla tych czynności które wykonujesz jako przedsiębiorca, ale nie są twoją główną działalnością. We wniosku o wpis do CEIDG masz możliwość podania 8 kodów dodatkowych. Jeśli potrzebujesz wpisać ich więcej musisz pobrać załącznik CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza.

Pamiętaj, że w CEIDG powinny znaleźć się tylko te kody działalności, którą faktycznie wykonujesz. Nie jest dobrym pomysłem wpisywanie ich „na zapas”.

Czy jest możliwość zmiany aktualizacji kodów kiedy coś się zmieni?

Oczywiście. Nie tylko możliwość, ale wręcz obowiązek. Listę kodów możesz aktualizować w dowolnym momencie. Jeżeli profil twojej działalności się zmienia masz obowiązek wskazać nowe kody PKD lub usunąć te, które już nie dotyczą wykonywanej przez Ciebie działalności. Masz na to 7 dni od momentu zaistnienia zmiany.

Czym jest PKD

Jeżeli jesteś „świeżym” przedsiębiorcą i dopiero zaczynasz przygodę z własnym biznesem i po raz pierwszy przymierzasz się do zarejestrowania swojej firmy takie pytanie może się pojawić. PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli systematyki działalności gospodarczych stosowanej w statystyce publicznej, ewidencji oraz rachunkowości. W PKD poszczególne sektory i branże zostały uporządkowane i posegregowane. Każdy przedsiębiorca powinien wśród nich znaleźć takie, które najlepiej pasują do wykonywanej przez niego działalności. 

Tu znajdziesz pełen wykaz PKD: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

To bardzo pomocna wyszukiwarka. Po znalezieniu interesującego cię kodu, możesz rozwinąć pole a z opisu dowiesz się, czy dany kod dozwolony jest dla osób fizycznych, co dana podklasa obejmuje a czego nie.

Przykład:

Jesteś makijażystką i chcesz prowadzić salon makijażu. Usługi makijażu nie zostały wprost nazwane w PKD. Znajdujesz kod: 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Po rozwinięciu pola informacyjnego dowiadujesz się, że kod ten JEST dozwolony dla osób fizycznych

i obejmuje:

mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, - golenie i przycinanie brody, - masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp., - pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

oraz NIE obejmuje:

produkcji peruk, sklasyfikowanej w 3299Z, - działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 9609Z

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Kolejne pytanie, na które musisz znać odpowiedź jeszcze przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG. To bardzo istotna decyzja więc warto dobrze się zastanowić i skonsultować swój wybór z wyspecjalizowanym podmiotem. Kwestie dotyczące kwestii opodatkowania są obszerne więc w tym miejscu informujemy ogólnie o zasadach poszczególnych typów, jednocześnie odsyłając do miejsc gdzie można zdobyć więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172#

Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą masz trzy możliwości:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • wg stawki liniowej (19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Ważne!
Nie musisz zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego. Twój dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, jeśli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych płacą podatek według skali podatkowej. Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Od 2022 roku ta kwota wynosi 3600 zł. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczasz kwotę zmniejszającą podatek: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł.

Stawki w ramach skali podatkowej wynoszą 12% przy podstawie obliczanie podatku do 120 000,00 zł oraz 32% przy podstawie obliczenia podatku przekraczającej 120 000,00 zł.

Więcej o opodatkowaniu wg skali podatkowej przeczytasz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264#2

Podatek liniowy

Podatek liniowy oznacza, że dochody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej są opodatkowane 19% stawką podatku, niezależnie od ich wysokości. Nie można ich łączyć z dochodami z innych źródeł

Więcej o zasadach opodatkowania podatkiem liniowym przeczytasz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00253

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń.

W rozliczeniu podatkowym nie uwzględniasz kosztów uzyskania przychodów. Dlatego ta forma opodatkowania może być opłacalna dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co ważne, w przypadku uzyskania przychodów zryczałtowanych:

 • nie rozliczysz się wspólnie z małżonkiem albo jako samotny rodzic
 • nie odliczysz od ryczałtu ulgi na dziecko.

Więcej o podatku ryczałtowym przeczytasz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263

Czy zostać „Vatowcem”?

Więcej na ten temat przeczytasz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1609

Musisz pamiętać, że jeśli będziesz podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Pamiętaj jednak, że zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

Wszystko już wiem, chcę zarejestrować działalność, co mam zrobić?

Odpowiedziałeś sobie na wszystkie pytania. Przyszła pora na rejestrację działalności. W Warszawie możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. on - line,
 2. udać się do Urzędu Dzielnicy np. Żoliborz (okienko nr .... )
 3. wysłać wniosek pocztą (W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

On - line

Jeżeli wybierzesz tę drogę rejestracji działalności nie musisz wychodzić z domu.

Po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl wybierz usługę Zarejestruj działalność gospodarczą, zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system poprosi o założenie konta.

Postępując zgodnie z kolejnymi krokami zaznacz wszystkie opcje, które cię dotyczą i wpisz dane, o które zapyta kreator wniosku.

System sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanympodpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG chcesz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne VAT-R, to po wypełnieniu wniosku CEIDG wybierz przycisk Chcę kontynuować i wypełnij właściwe pola. 

W Urzędzie Dzielnicy Żoliborz

Jeżeli wybierzesz tę drogę złożenia wniosku o wpis do CEIDG przyjdź do naszego Urzędu. Pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG czeka na ciebie w okienku nr 9 (po pobraniu numerku oznaczonego literą G).

Złóż wniosek. Istnieją aż 4 sposoby jego przygotowania:

 1. Możesz wypełnić formularz na stronie CEIDG. (https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/736) Nie musisz zakładać konta na stronie, a formularza nie musisz drukować. Wystarczy, że zapamiętasz (zapiszesz) kod, czyli numer twojego wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Ten kod podaj w urzędzie. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, przedstawi Ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w system
 2. Wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie. We wszystkim Ci pomożemy.
 3. Pobierz wniosek ze strony CEIDG wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie. Przynieś go do Urzędu.
 4. Możesz też wysłać do nas (Urzędu) wniosek pocztą, listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Co dalej? Potwierdzimy przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia roboczego wprowadzimy dane z wniosku do systemu CEIDG.

Ważne!
Pamiętaj żeby mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (PAMIĘTAJ! Prawo jazdy NIE jest dokumentem potwierdzającym tożsamość!). Musimy cię wylegitymować.

Czy muszę udać się do ZUS w celu rejestracji jako płatnik składek i do urzędu skarbowego  w celu rejestracji jako podatnik?

Nie. Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym jako podatnik. Jeśli posiadasz już NIP, to Twój osobisty numer stanie się numerem twojej firmy w momencie jej zarejestrowania. Jeśli nie miałeś nadanego NIP-u, zostanie on nadany przez Urząd Skarbowy w ramach złożonego wniosku CEIDG.

Pamiętaj jednak, że wobec ZUS występujesz w podwójnej roli:

 • jako płatnik składek, czyli podmiot, który opłaca składki na ubezpieczenia własne, pracowników i współpracowników oraz
 • jako ubezpieczony, czyli jako osoba objęta ubezpieczeniem społecznym.

Rejestrując firmę dokonujemy twojego zgłoszenia jako płatnika składek. Ale to nie znaczy, że zostałeś zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Abyś ty i twoja rodzina zostali objęci ww. ubezpieczeniami możesz  złożyć u nas w urzędzie następujące dokumenty:

 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
 • ZUS ZUA jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
 • ZUS ZCNA - jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Do ZUS zostaniesz zgłoszony  od dnia, w którym zacząłeś prowadzić działalność gospodarczą.

A jeśli podlegam ubezpieczeniu w KRUS?

Jeśli je spełniasz i podlegasz ubezpieczeniu rolniczemu, w polu 9 Zaznacz właściwy check-box: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a następnie wypełnij sekcję 9.2 Oświadczenia na potrzeby KRUS.

Pola we wniosku, które mogą wywołać pytania:

Pole nr 1
rodzaj wniosku

Pamiętaj, że formularz wniosku CEIDG-1 służy nie tylko wpisowi do CEIDG (mówiąc kolokwialnie – zakładaniu działalności), ale też zmianie danych, zawieszeniu działalności, wznowieniu działalności po okresie zawieszenia czy w końcu wykreśleniu z CEIDG w przypadku zakończenia działalności. Dlatego też na początku trzeba zaznaczyć czemu ma służyć składany formularz. W przypadku zakładania firmy (wpisu do CEIDG) będzie to oczywiście check - box pierwszy:  Wniosek o wpis do CEIDG.

Pola nr 11, 12, 13
Nie wypełniaj ich jeśli twoim celem jest założenie działalności i wpis do CEIDG. Wypełniasz je wówczas gdy przyszedłeś do urzędu zawiesić działalność (pole nr 11), wznowić działalność po okresie zawieszenia (pole nr 12), zaprzestałeś prowadzenia działalności (pole nr 13).

Pole nr 14
urząd skarbowy

W polu 14 należy wpisać urząd skarbowy, w którym rozliczasz podatki. Będzie to urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.

Pole nr 16
zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

W tym polu możesz złożyć zawiadomienie o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku obrotowym. Nie musisz tego robić jeśli to zawiadomienie złożysz w zeznaniu rocznym.

Pole nr 17
prowadzenie dokumentacji rachunkowej

Tutaj zaznacz, kto będzie prowadził dokumentacje rachunkową twojej firmy. Możesz to robić samodzielnie lub za pomocą biura rachunkowego. Jeśli dokumentację będziesz prowadzić samodzielnie, nie wypełniaj pola 17.1.

Pole nr 18
zakład pracy chronionej

Dotyczy zakładów pracy chronionej. Jest to specjalny rodzaj działalności oparty na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tego pola nie wypełniaj w momencie zakładania działalności gospodarczej. Aby otrzymać status zakładu pracy chronionej musisz spełnić określone warunki, a jednym z nich jest prowadzenie działalności przez co  najmniej 12 miesięcy oraz utrzymywanie odpowiednich wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych (przez 6 miesięcy).

Pole nr 19
adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej

Tu trzeba wpisać adres, pod którym będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa: faktury, księgi lub inne ewidencje.

Pole nr 21
informacja o rachunkach bankowych

Jeśli jeszcze nie masz rachunku firmowego, możesz tę zmianę wprowadzić później, kiedy już założysz konto. Banki, do założenia konta firmowego wymagają wydruku z CEIDG oraz numeru NIP, stąd taka ścieżka jest bardziej prawdopodobna.

Jeśli nie jesteś objęty obowiązkiem tzw.  „białej listy”, możesz korzystać ze swojego prywatnego konta.

Pole nr 22 
adres do e-doręczeń

Nowość we wniosku o wpis do CEIDG, z której na dzień dzisiejszy nie można jeszcze skorzystać.

E-doręczenia zostały ustanowione zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jednak zgodnie z przepisami tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego (w tym urzędy dzielnic) są zobowiązane stosować jej przepisy od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie art. 155  ust. 10 (który nie został jeszcze wydany), a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

Natomiast podmioty nie publiczne, w tym podmioty składające wniosek o wpis do CEIDG będą zobowiązane do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do e-doręczeń po dniu 31 stycznia 2023 r.

O e-doręczeniach przygotowany zostanie odrębny artykuł.

Pole 23
informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej

Możesz zrezygnować z odpowiedzi na to pytanie, ale jeśli zdecydujesz się udzielić tej informacji, zaznacz ją zgodnie ze stanem faktycznym.

Pole nr 26
udzielenie pełnomocnictwa

Tutaj możesz podać dane swoich pełnomocników. Będą one publikowane we wpisie. WAŻNE! Pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych. Co ważne, nie musisz zgłaszać swoich pełnomocników do CEIDG – mogą oni załatwiać sprawy posługując się „tradycyjnym”, papierowym pełnomocnictwem.

Potrzebujesz wsparcia?
Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1 - masz następujące opcje: 

 • Możesz zadzwonić do rządowego Centrum Pomocy, na numer (+48) 801 055 088 lub (+48) 22 765 67 32;
 • Możesz skorzystać z pomocy konsultantów ds. rejestracji działalności miejskiego Centrum Przedsiębiorczości Smolna, tel.: (+48) 22 443 22 17, (+48) 22 443 07 56 od poniedziałku do piątku 8:00-16:00; 
 • Możesz skontaktować z nami -  urzędnikami Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Dzielnicy Żoliborz którzy przyjmują fizycznie wnioski i wprowadzają je do bazy. Zadzwoń do nas na numer (+48) 22 443 90 72, (+48) 22 443 88 98 lub przyjdź do nas do okienka nr 9, po pobraniu numerka oznaczonego literą G.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za twoją nową firmę.