null

Co i jak załatwimy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz - etap II

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Kancelaria urzędu jest czynna zarówno dla dostarczycieli przesyłek, jak i interesantów. W kancelarii można złożyć wszystkie dokumenty z zakresu działania Urzędu Dzielnicy. Prosimy o podawanie dokładnych danych kontaktowych takich jak: telefon oraz mail. 

  Informacje dotyczące pracy kancelarii i obsługi mieszkańców można uzyskać pod numerem telefonu 22 443 90 00. Dokumenty można przesłać także na adres:zoliborz.urzad@um.warszawa.pl
 2. Kasy urzędu są nieczynne. Opłaty należy wnosić przelewem bankowym. 
  *** Informacja z wykazem numerów rachunków bankowych znajduje się na dole strony***
 3. Ewidencja ludności (dowody osobiste, meldunki zaświadczenia).
  Realizujemy wszystkie sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
  tel. 22 443 88 90, 22 443 89 30, 22 443 89 29, 22 443 89 21
 4. Komunikacja (rejestracja pojazdów, prawa jazdy).
  Realizujemy wszystkie sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
  tel. 22 443 89 37, 22 443 89 33, 22 443 89 22
 5. Paszporty
  Punkt Paszportowy w Warszawie na Żoliborzu pracuje tylko w zakresie wydawania paszportów, na które wcześniej złożono wnioski. Paszporty wydawane są po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty:
  tel. 22 443 90 69. 
  W przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki
  możliwe jest złożenie wniosku na paszport w Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie po wcześniejszym tel. umówieniu wizyty 22 695 73 06.
 6. Porady prawne w zakresie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zostały zawieszone od dnia 16 marca. Wszelkie informacje można uzyskać pod tel. 19 115 lub mailowo nppar34zoliborz@um.warszawa.plnppngo35zoliborz@um.warszawa.pl
 7. Podatki – prosimy o oczekiwanie na decyzje podatkowe, termin ich wysłania może ulec przesunięciu. Zapłata za podatek jest wymagana w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji, bez względu na termin jej otrzymania.
 8. Użytkowanie wieczyste – w przypadku potrzeby wyjaśnienia prosimy o mail zoliborz.wnd@um.warszawa.pl lub kontakt pod numerem tel. 22 443 89 10. Wszelkie czynności związane z wysyłką dokumentów w tym zakresie zostały wstrzymane.
 9. Działalność gospodarcza – prosimy o dokonywanie wszystkich czynności za pomocą podpisu elektronicznego. Wszelkie zmiany, w tym zawieszenie działalności możemy dokonać wstecznie w późniejszym terminie. Osoby, które pierwszy raz rejestrują działalność elektronicznie prosimy, aby po wejściu na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ wybrały „zaloguj” (w prawym górnym rogu), a następnie lewy kafelek „załóż nowe konto przedsiębiorcy”.
 10. Ubezpieczenia - załatwiamy tylko elektronicznie bjozefowicz@interia.pl tel. 512-734-997.
 11. Urząd Stanu Cywilnego – zapraszamy na ul. Andersa 5, numer tel. 22 443 12 30. Usługi zostały ograniczone, dlatego prosimy o wcześniejsze telefonicznie sprawdzenie ich zakresu.


*** Wykaz numerów kont rachunków bankowych ***

 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 
  (Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych) 
 • 31 1030 1508 0000 0005 5003 7041
  (wpłaty za wnioski o udostępnianie danych meldunkowych) 
 • 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033 
  (wpłaty z tytułu depozytów) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009
  Wpłaty z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od nieruchomości /osoby prawne/, podatku od środków transportowych. Od 01.01.2011r. każdy podatnik podatku od nieruchomości (osoba fizyczna) ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, który wskazany jest na decyzji wymiarowej.
 • 97 1030 1508 0000 0005 5003 7017
  (wpłaty z tytułu wydatków)
 • 34 1030 1508 0000 0005 5003 7084
  (wpłaty z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • 06 1030 1508 0000 0005 5003 7297
  (wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi OZGOK )
  W sytuacji, gdy nie było możliwe nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu), opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
  Aby uiścić opłatę należy:
  • podać dane identyfikujące składającego deklarację, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adres nieruchomości,
  •  w tytule wpisać OZGOK,
  • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.
 • 03 1030 1508 0000 0005 5003 7254
  (wpłaty z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów),
 • 56 1030 1508 0000 0005 5003 7173
  (wpłaty z tytułu koncesji  na sprzedaż alkoholu),
 • 78 1030 1508 0000 0005 5003 7262
  (wpłaty z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych).