null

Debata o bezpieczeństwie na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W sali na obrzeżach siedzą seniorzy przy stolikach w rogu siedzi pięciu policjantów. Seniorzy patrzą się na umundurowanych funkcjonariuszy.

W czwartek, 27 października w Klubie „Promyk” przy ulicy Kazimierza Promyka 5 odbyła się debata społeczna z udziałem mieszkańców Żoliborza poświęcona bezpieczeństwu na terenach lokalnych osiedli mieszkaniowych oraz możliwym zagrożeniom na które w szczególności narażone są osoby samotne i seniorzy oraz podstawowym zasadom ograniczania ryzyka.

Debatę zorganizowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wraz z Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz. W spotkaniu wzięli przedstawiciele Policji, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz, V Oddziału Straży Miejskiej oraz samorządowcy.

Spotkanie rozpoczął zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz przedstawiając ogólne informacje dotyczące organizacji i zadań realizowanych przez Komisariat Policji oraz ocenił stan bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Następnie przedstawił rolę i znaczenie jaką pełnią dzielnicowi w zakresie kontaktów z mieszkańcami oraz ich aktywności w rozwiązywaniu lokalnych problemów dot. bezpieczeństwa. Naczelnik Wydziału Prewencji przedstawił również ogólne założenia i funkcjonowanie interaktywnej „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, zachęcając jednocześnie mieszkańców do korzystania i zgłaszania za jej pośrednictwem informacji o najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa zagrożeniach.

W dalszej części spotkania funkcjonariuszka Policji zwróciła się do seniorów uczestniczących w spotkaniu, ażeby uważali na oszustów, przestrzegając przed kontaktami z osobami, którzy przez telefon podszywają się pod ich bliskich twierdząc, że np. są funkcjonariuszami Policji, prokuratorami, pracownikami banków oraz prosząc o pieniądze lub inne wartościowe rzeczy. Podkreśliła, aby w takich sytuacjach natychmiast reagować i powiadomić Policję, najbliższą rodzinę, znajomych lub sąsiadów.

Tradycyjnie, w trakcie spotkania mieszkańcy Żoliborza byli bardzo aktywni, zadawali funkcjonariuszom Policji pytania w zakresie bezpieczeństwa, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i uwagami w tym zakresie. Policjanci obiecali uczestnikom, że wszystkie ich spostrzeżenia i cenne uwagi zostaną uwzględnione i wykorzystane w działalności służbowej mające na celu poprawę bezpieczeństwa w okolicy. Dodatkowo, uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele żoliborskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wręczyli uczestnikom ulotki informacyjne z zasadami opisującymi jak ustrzec się przed oszustwem wraz z telefonem alarmowym 112, na który powinni zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje.

Zdjęcie przedstawia pięciu funkcjonariuszy policji, czterech mężczyzn i jedną kobietę. Dwóch funkcjonariuszy siedzi przed laptopem a troje pod ścianą.