null

Dodatkowy nabór wniosków na ekologiczne inwestycje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkańcy Warszawy w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji. Dodatkowy nabór trwa do końca maja.

W zeszłym roku uruchomiliśmy nowe dotacje na urządzenia małej retencji, czyli instalacje pomagające łapać deszcz. Tak zebraną wodę można wykorzystać na przykład do podlewania ogródka. Adaptujemy się do zmian klimatycznych. Im więcej wody uda nam się zatrzymać w mieście, tym skutki susz będą mniej odczuwalne – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Stolica pomaga chwytać wodę

Stolica udziela od października 2019 r. dotacji na budowę urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową. Warszawiacy, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać finansowe wsparcie na:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych - woda nie przesiąka do ziemi, można ją pobierać do ponownego wykorzystania).

W ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Usuń azbest

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów, zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100% kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Kanalizacja zamiast szamba

Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z dotacji do likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać 4 000 zł. 

Złóż wniosek zdalnie

Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl Wniosek przysłany skanem będie opracowany, a oryginał warszawiacy będą mogli dostarczyć w dniu podpisywania umowy o udzielenie dotacji.

Warszawski Plan dla Klimatu

By adaptować miasto do zmian klimatycznych stolica inwestuje w zieleń i zbiorniki magazynujące wodę, odnawialne źródła energii, ekologiczny transport publiczny oraz redukcję emisji CO2. Susze negatywnie wpływają na jakość życia mieszkańców oraz kondycję roślin oraz zwierząt. Brak śniegu i bezdeszczowe dni powodują przesuszanie gleby, która nie jest w stanie przyjąć dużej ilości wody, np. podczas nawałnic. Dzięki urządzeniom małej retencji i roślinności można zatrzymać więcej zasobów wodnych w mieście oraz zapobiegać lokalnym podtopieniom.

W 2019 r. w Warszawie posadzono ok. 130 tys. drzew w miejskich parkach, i lasach. Leśnicy otrzymali w zeszłym roku dodatkowe 43 hektary terenu pod zalesienia i na części gruntów rosną już młode olchy, sosny czy dęby. 

Aby młode, przyuliczne i parkowe drzewa przetrwały bezdeszczowy okres, ogrodnicy będą zakładać przy ich pniach treegatory – to specjalne worki, z których powoli wycieka woda, a następnie wsiąka w glebę.