null

Dwa czujniki monitoringu jakości powietrza na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa inwestuje w walkę ze smogiem. Rozstrzygnięto przetarg na zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci 165 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Dwa takie urządzenia znajdą się na Żoliborzu: na latarniach nr 145562 przy Placu Wilsona oraz nr 146935 na skwerze przy Placu Lelewela. Dodatkowo ma być zaprojektowana i uruchomiona strona internetowa, a także aplikacja mobilna.

Urządzenia zostaną zainstalowane na terenie całej stolicy i części sąsiednich gmin w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy. Za realizację zadania odpowiada firma Airly Public.

Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej - w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Dodatkowym kryterium lokalizacji była konieczność montażu na obiektach miejskich oraz zapewnienie dostępu do energii elektrycznej. W Warszawie część urządzeń pojawi się więc na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań.

Jeden z największych systemów monitoringu w kraju

Nowe czujniki będą mierzyć zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5, a także – co jest nowością – PM1, czyli pyłami, których średnica nie przekracza 1 mikrometra. Oprócz tego wszystkie czujniki będą mierzyły zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu, a 12 urządzeń zlokalizowanych z dala od ulic, dodatkowo ozonem.

Dane czujników jakości powietrza będą prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny stan jakości powietrza będzie przedstawiany w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców.

Urządzenia zostaną zakupione w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakup zostanie sfinansowany w 80% ze środków unijnych