null

Dynamiczna sytuacja w oświacie – podsumowanie 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie tabliczki Szkoła Podstawowa w Warszawie

Otwarcie nowej szkoły podstawowej i przedszkola przy ulicy Anny German, przygotowania placówek oświatowych na przyjęcie skumulowanego rocznika uczniów oraz organizacja nauki dla uchodźców z Ukrainy zdominowały w 2022 roku prace Wydziału Oświaty i Wychowania. Do żoliborskich szkół przyjęliśmy łącznie 390 dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku od 7 do 18 lat.

- Pierwszy kwartał 2022 roku okazał się dla nas wyjątkowo pracowity. W styczniu dopełnialiśmy ostatnie formalności związane z przygotowaniem szkoły przy ul. Anny German na przyjęcie pierwszych uczniów, którzy naukę zaczynali w nowej szkole zaraz po feriach zimowych, a dosłownie dwa tygodnie później musieliśmy przeorganizować nasze zaplanowane działania tak, zapewnić możliwość nauki dla przybywających z objętej wojną dzieci z Ukrainy – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.


Otwarcie nowej szkoły podstawowej i przedszkola
Na życzenie mieszkańców, zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu rekrutacji i utworzeniu klas nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German od II semestru roku szkolnego 2021/22. I tak, 14 lutego 2022 roku naukę w nowej szkole rozpoczęło 110 uczniów w czterech klasach I i jednej II. Od września uczy się tam już 620 uczniów w łącznie 24 klasach od 0 do 7. W systemie jednozmianowym szkoła może pomieścić ok. 31 klas – łącznie 775 dzieci oraz jeden oddział przedszkolny (zerówka). We wrześniu działalność rozpoczęło również Przedszkole nr 446, w którym edukację rozpoczęło 150 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Anny German to obecnie największa i najnowocześniejsza placówka oświatowa na Żoliborzu.
 
Działania na rzecz ukraińskich dzieci
W związku z wybuchem wojny w Ukrainie stanęliśmy przed dużym wyzwaniem, aby w wyjątkowo krótkim czasie zapewnić możliwość nauki dla ukraińskich uczniów. W sumie do żoliborskich placówek oświatowych przyjęliśmy 390 ukraińskich uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Utworzyliśmy 2 oddziały przygotowawcze w I Liceum Ogólnokształcącym oraz 1 oddział w Zespole Szkół nr 31. Zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zajęcia wyrównawcze i opiekę psychologiczną. Dofinansowaliśmy posiłki w szkołach oraz przygotowaliśmy wyprawki, podręczniki i laptopy do nauki zdalnej. W szkołach podstawowych i przedszkolach zatrudniliśmy łącznie 10 nauczycielek z Ukrainy. Dodatkowo w szkole przy ul. Anny German uruchomiliśmy dzielnicowy punkt pomocy dla uchodźców, dzięki któremu mogliśmy zapewnić regularne wsparcie w najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, higieniczne, środki czystości oraz ubrania.
 
Kumulacja rocznika w szkołach średnich
Kolejnym wyzwaniem dla Wydziału Oświaty i Wychowania było przygotowanie szkół ponadpodstawowych na przyjęcie „podwójnego” rocznika. Konieczne było zapewnienie większej liczby miejsc dla uczniów i zaadaptowanie pomieszczeń na sale lekcyjne, a następnie ich wyposażenie. Dodatkowe pomieszczenia do nauki oraz  pracowni praktycznych udało się wygospodarować w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej, Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego oraz w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Gen. Zajączka. Łącznie w szkołach ponadpodstawowych zwiększyliśmy liczbę nowoutworzonych klas (oddziałów) o dodatkowe 4: z 48 do 52.
 
Rekrutacja
W roku szkolnym 2022/23 w szkołach podstawowych utworzyliśmy pięć oddziałów przedszkolnych, do których przyjętych zostało 116 dzieci. W klasach I w szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 521 uczniów w łącznie 21 oddziałach. W Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego powstała klasa dwujęzyczna z językiem francuskim oraz klasa sportowa o profilu gimnastyka artystyczna/akrobatyka.
 
W klasach I szkół ponadpodstawowych naukę rozpoczęło 1582 uczniów. Uczęszczają oni do łącznie 52 klas w 7 szkołach. Z tego, w liceach ogólnokształcących powstało 27 klas, w których uczy się 804 nastolatków. Klas technicznych i zawodowych powstało 25 i naukę rozpoczęło w nich w sumie 778 osób.
 
Do 13 przedszkoli publicznych na Żoliborzu przyjęto w tym roku szkolnym 426 3-latków. Po raz pierwszy wszystkim żoliborskim przedszkolakom zapewnione zostały miejsca w placówkach publicznych na terenie dzielnicy. Dzięki otwarciu nowego przedszkola przy ul. Anny German liczba oddziałów została zwiększona z 66 do 72, do których uczęszcza 1659 dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich, z tego 1023 to dzieci kontynuujące naukę.