null

Egzamin ósmoklasistów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

We wszystkich sześciu szkołach podstawowych na Żoliborzu rozpoczął się 15 kwietnia egzamin ósmoklasistów. Przystąpiło do niego łącznie 409 uczniów.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej przez trzy kolejne dni z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Każdy zdający otrzymuję arkusz egzaminacyjny z zadaniami do wykonania. Część z nich ma charakter zamknięty – uczeń wybiera poprawną odpowiedź z kilku zaproponowanych w arkuszu. Są również zadania otwarte – uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Tego egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny wynik, który uczeń powinien uzyskać. Egzamin będzie jednak brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

57034733 10161547370080291 3408653859067789312 n