null

Funkcjonowanie SPPN na ul. Śmiałej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Po lewej i po prawej stronie znak zakaz postoju i zatrzymywania, na środku widoczna koparka jadąca po zerwanej części asfaltu
ul. Śmiała

W związku z przebudową ul. Śmiałej na odcinku ul. Zajączka – al. Wojska Polskiego, Zarząd Dróg Miejskich podjął decyzję o przesunięciu wirtualnych parkomatów nr X478 oraz X477.

Z uwagi na wprowadzoną zmianą prosimy mieszkańców o zgłoszenie się do punktów Obsługi Pasażera lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@zdm.waw.pl w celu wymiany, lub uaktualnienia posiadanych abonamentów mieszkańca.

Mieszkańcy ul. Śmiałej 4/18, posiadają obecnie do dyspozycji 7 parkomatów: X478, X477, Z180211, X530, X555, X616, Z180212, a ich zasięg przedstawiony został na poniższej grafice.

Rzut mapy w obrębie Skwer Ludwika Bergera "Goliata", Alei Wojska Polskiego, ul. Adama Mickiewicza. Zasięg parkomatów wyznacza koło okrąg podpisany danym numerem parkomatu X478, X477, Z180211, X530, X555, X616, Z180212,.

 

 

Procedura wydawania abonamentów mieszkańca została uregulowana w przepisach Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868 ze zm.).

Załączniki: