null

III Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję

III SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 7 lipca 2021 r. (ŚRODA)  o godz. 11.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z II sesji.
  3. Przedstawienie wniosków wypracowanych przez Zespół ds. diagnozowania potrzeb seniorów 60+.
  4. Przyjęcie propozycji zadań adresowanych do środowisk senioralnych i zgłoszenie ich do budżetu dzielnicy na rok 2022.
  5. Uzupełnienie planu pracy Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz
    m.st. Warszawy na 2021 rok.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW
Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
/-Elżbieta Błaszczak-/

Zmienionej uchwałami Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  nr 113/XXVII/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.; nr 42/XIII/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.; nr 67/XIX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.