null

Informacja dotycząca uruchomienia Szkoły Podstawowej przy ul. A. German

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy dotyczącymi uruchomienia Szkoły Podstawowej przy ul. Anny German uprzejmie wyjaśniamy:

Przygotowanie harmonogramu prac dotyczących uruchomienia szkoły mogło nastąpić dopiero po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację II etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German (umowa została podpisana przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 22 lutego br.). Umożliwiło to doprecyzowanie terminu uruchomienia szkoły i przedszkola w przygotowanych uchwałach Rady m.st. Warszawy:

  • w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 396 w Warszawie, ul. A. German 5A;
  •  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie;
  • w sprawie założenia Przedszkola nr 446 w Warszawie, ul. Anny German 5.

Zmiany w organizacji nowego roku szkolnego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i mając świadomość, że żoliborskie szkoły podstawowe pracują w trybie dwuzmianowym, zaproponowaliśmy zmiany w organizacji nowego roku szkolnego, które spełniałaby oczekiwania rodziców. Umożliwiliśmy rozpoczęcie nauki dzieciom edukacji wczesnoszkolnej w placówce przy ul. Anny German, a jednocześnie zapewniliśmy optymalną pracę innych szkół podstawowych Dzielnicy. Podjęcie takich kroków wymagało od nas zastosowania szczególnych rozwiązań organizacyjnych, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 396 przy ul. Anny German musi zostać przygotowana do działalności od podstaw.

Należy zwrócić uwagę, że proces uruchomienia tej placówki nie jest działaniem standardowym. Czas realizacji inwestycji nie jest zbieżny z rozpoczęciem roku szkolnego, więc nie mieliśmy możliwości dostosować go do realizowanego w normalnym trybie procesu rekrutacji szkolnej i przedszkolnej. Prawidłowe ukończenie inwestycji zakłada wdrożenie szeregu założeń technologicznych i technicznych, realizację terminów i procedur związanych z przetargami, odbiorami technicznymi placówki oraz przetargiem na wyposażenie szkoły.

Rekrutacja

Tak szybko jak to było możliwe podjęliśmy działania, aby uruchomić nową szkołę w roku szkolnym 2021/2022. W związku z tym przeprowadziliśmy analizę zainteresowania przejściem dzieci z planowanych w innych placówkach klas I-III do szkoły podstawowej przy ul. Anny German. W celu zebrania informacji od jak najszerszej liczby mieszkańców przeprowadziliśmy ankietę nie tylko wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, którym zostanie skorygowany obwód, lecz także wśród rodziców dzieci uczęszczających do pozostałych szkół podstawowych.

W związku z pojawiającym się w maju br. zainteresowaniem ze strony rodziców uczniów dotychczasowych klas II, przeniesieniem do nowej szkoły, planujemy również otwarcie klas III w szkole podstawowej przy ul. Anny German, o ile zadeklaruje się wymagana liczba uczniów. Dlatego rodzice dzieci klas II także otrzymali możliwość wypełnienia ankiety i zadeklarowania chęci zmiany szkoły. Powyższą informację otrzymali dyrektorzy żoliborskich szkół podstawowych podczas jednego z cyklicznych spotkań.

Pragniemy przy tym zwrócić uwagę jeszcze na naturalne trudności związane z pozyskaniem kadry pedagogicznej (głównie nauczycieli przedmiotowych) w trakcie roku szkolnego. Dlatego też założyliśmy, że dzieci z klas starszych będą mogły rekrutować się do nowej szkoły od roku szkolnego 2022/2023.

Informacje dodatkowe

Chcemy podkreślić, że nietypowa sytuacja związana z uruchomieniem szkoły wymaga zastosowania doraźnych działań, adekwatnych do danej okoliczności. Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako instytucja publiczna przeprowadza te działania w sposób dostosowany do oczekiwań mieszkańców i nie pomijając żadnej grupy społecznej. Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem jak największej liczby informacji od rodziców tak, aby zapewnić jak najbardziej optymalną organizację nowej szkoły i innych placówek w roku szkolnym 2021/2022.

Pragniemy poinformować, że wszelkie pytania dotyczące uruchomienia i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 396 należy kierować, w przypadku dzieci uczęszczających do szkół podstawowych Dzielnicy Żoliborz, do sekretariatu lub dyrektora danej szkoły podstawowej. W przypadkach nietypowych lub dotyczących dzieci nieuczęszczających do żoliborskich szkół podstawowych albo dotyczących rekrutacji do nowotworzonego Przedszkola nr 446 odpowiedzi udziela Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (e-mail: Zoliborz.WOW@um.warszawa.pl; tel. 22 44 38 851).

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawu
Renata Kozłowska