null

Informacja dotycząca wymiany drzew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuje, że w oparciu o decyzje wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, planuje w pierwszym kwartale b.r., przeprowadzić wymianę drzewostanu nie rokującego szansy na przeżycie oraz zagrażającego bezpieczeństwu ludzi lub mienia.

Wymiana drzewostanu będzie miała miejsce w następujących lokalizacjach:

  • ul. Krasińskiego (dz. ew. nr 8/1 z obrębu 7-02-10) – 2 szt. topól kanadyjskich,
  • ul. Barszczewska (dz. ew. nr 4/9 z obrębu 7-04-16) - 1 szt. topoli białej,
  • ul. Stasiaka (dz. ew. nr 9/1 z obrębu 7-03-05) – 1 szt. robinii akacjowej,
  • ul. Lelewela (dz. ew. nr 63 z obrębu 7–01-01) – 1 szt. topoli białej,
  • ul. Niegolewskiego (dz. ew. nr 101 z obrębu 7-01-10) – 1 szt. morwy białej,
  • ul. Czarnieckiego (dz. ew. nr 96 z obrębu 7-01-12) – 1 szt. lipy szerokolistnej,
  • ul. Rydygiera (działka ew. nr 1/12 z obrębu 7-03-06) – 4 szt. topól kanadyjskich,
  • ul. Rydygiera (dz. ew. nr 12 z obrębu 7-03-06) – 1 szt. klonu jesionolistnego.

W miejsce zamierających i stwarzających niebezpieczeństwo drzew, Wydział Ochrony Środowiska jesienią 2020 r., zgodnie z otrzymanymi decyzjami, posadzi nowe drzewa o obwodach pni w przedziale 18-20 cm.

Wszystkie wnioski i decyzje związane z wymianą drzewostanu, publikowane są na stronie urzędu pod linkiem: http://www.zoliborz.org.pl/ochrona-srodowiska/wydane-decyzje-na-usuniecie-drzew-i-krzewow.html