null

Informacja o opublikowaniu listy mieszkaniowej na rok 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwałą nr 544/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2020r. została zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy w 2020r.

Lista jest podana do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy na okres 14 dni, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. Ogłoszenie nr 1353/2020.

Zapoznanie się z listą jest możliwe poprzez stronę internetową www.eto.um.warszawa.pl  zakładka: Nieruchomości - Lokale mieszkalne - Najem - Ogłoszenie nr 1353/2020.

Pomocy w odczytaniu ogłoszenia udzielają pracownicy Wydziału Zasobów Lokalowych tel. 22 443 90 47, 22 443 90 48, 22 443 90 49 lub z telefonu wewnętrznego Urzędu 39047, 39048, 39049.

Lista jest również dostępna do wglądu w Wydziale Obsługi Mieszkańców stanowiska 10-12.

Ewentualne zastrzeżenia i uwagi do listy można składać w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.