null

Informacja o utrudnieniach w rejonie ul. Anny German

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Uprzejmie informuję, że w dniach:

  • 01.02.2020 r. od godz. 0.00 do godz. 6.00,
  • 01.02.2020 r. od godz. 22.00 do dnia 02.02.2020 r. do godz. 6.00,
innogy Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzić będzie roboty rozbiórkowe dwóch słupów kratownicowych zlokalizowanych w rejonie ul. Anny German. Na potrzeby w/w prac innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Ulica Anny German będzie częściowo nieprzejezdna. Na prowadzenie prac wydane zostało zezwolenie zarządcy drogi - Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu."