null

Informacja Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie Pawilonu Kulturalnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szary budynek białymi drzwiami przed budynkiem choinki

Zgodnie z informacją dotyczącą przyszłości Pawilonu Kulturalnego, którą opublikowaliśmy 15 marca, zamierzamy pozostać przy społeczno-kulturalnym charakterze prowadzonej w nim działalności.

W ostatnich tygodniach Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pracował nad nowym rozwiązaniem dla Pawilonu Kulturalnego. Przeprowadzona została analiza nowego pomysłu pod względem formalno-prawnym, trwały także ustalenia dotyczące przyszłego zarządzania obiektem. Lokal ten ma nadal odgrywać ważną funkcję społeczną, kulturalną i sprzyjać lokalnej integracji. Odpowiadając na postulaty mieszkańców, którzy zwracali uwagę na potrzebę zapewnienia dostępności Pawilonu Kulturalnego w rozpoczynającym się sezonie wiosenno-letnim podjęliśmy decyzję, aby czasowo przekazać go do dyspozycji Żoliborskiego Domu Kultury. Dzięki temu rozwiązaniu unikniemy dłuższego zamknięcia lokalu i nadal pozostanie on dostępny dla mieszkańców i otwarty na lokalne aktywności.

Niezależnie od przekazania obiektu do dyspozycji Żoliborskiego Domu Kultury, zamierzamy przeprowadzić procedurę konkursową na nowego dzierżawcę Pawilony Kulturalnego. Do momentu jej rozstrzygnięcia w lokalu obywać się będą wydarzenia organizowane przez i we współpracy z Żoliborskim Domem Kultury. Na pierwsze – warsztaty ogrodnicze z okazji Światowego Dnia Ziemi zapraszamy już 22 kwietnia.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przeprowadzi w lokalu niezbędne odbiory techniczne, a następnie rozpocznie procedurę konkursową na nowego dzierżawcę obiektu. Chcemy utrzymać dotychczasowy charakter Pawilonu Kulturalnego, więc poza usługami gastronomicznymi, nowy dzierżawca będzie zobowiązany do prowadzenia w nim działalności społeczno-kulturalnej. Dołożymy starań, aby procedurę wyłonienia nowego dzierżawcy przeprowadzić tak szybko jak to będzie możliwe. 

Mamy nadzieję, że propozycja ta zostanie pozytywnie przyjęta przez mieszkańców.