null

Inwestycje na Żoliborzu 2021 – największe nakłady na oświatę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tytułowy slajd prezentacji z tekstem: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Infrastruktury Podsumowanie 2021

Ponad 28 mln zł wyniosły wydatki na inwestycje na Żoliborzu w 2021 roku. Blisko 99 proc. z nich stanowiły środki finansowe przeznaczone na oświatę. Największy udział – w kwocie prawie 21,9 mln zł miała budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German 5 i 5A. Wydatki remontowe wyniosły przeszło 1,5 mln zł, z czego 59 proc. przeznaczono na remonty dróg.

Na drugim miejscu pod względem wydatków inwestycyjnych znalazła się przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkól nr 31 przy ul. Felińskiego 13, na którą w 2021 przeznaczono ponad 950 tys. zł. Natomiast ponad 720 tys. zł wyniosła termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5.
Kolejny rok z rzędu wydatki na inwestycje oświatowe stanowią największą część budżetu dzielnicy. W tym skupiliśmy się na dokończeniu jednego z najważniejszych projektów dla mieszkańców Żoliborza – budowy szkoły i przedszkola dla łącznie 1000 dzieci – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. - Ta największa inwestycja na Żoliborzu pochłonęła w minionym roku aż 99 proc. naszego budżetu inwestycyjnego. Wiązała się też z ogromnym zaangażowaniem i nakładem pracy naszych pracowników. To dzięki nim naukę w tej w nowoczesnej szkole najmłodsze klasy będą mogły rozpocząć już od II semestru – dodaje.

Kluczowe inwestycje

Rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z placówką wsparcia dziennego. Nowy budynek postawiony będzie na działce przy ul. Izabelli i pomieści dodatkowo 2 mieszkania treningowe. Jury konkursowe za najlepszą propozycję uznało projekt EMA Studio z Warszawy, którego zespół zaprojektował cztery bryły energooszczędnych budynków wyposażonych w panele słoneczne i fotowoltaiczne, z dużym terenem zielonym i przestrzenią rekreacyjną.
Przygotowujemy przebudowę ulicy Śmiałej na Starym Żoliborzu. W październiku dokonaliśmy aktualizacji posiadanego już projektu na odcinku od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Natomiast w listopadzie udało się wyłonić wykonawcę projektu na drugi odcinek – od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka. W grudniu zaprezentowaliśmy mieszkańcom trzy koncepcje przebudowy ul. Śmiałej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka.

Remonty infrastrukturalne

Wydatki remontowe stanowiły 5 proc. budżetu Wydziału Infrastruktury i wyniosły ponad 1,5 mln zł. Największy udział stanowiły remonty dróg, na które przeznaczono blisko 901,5 tys. zł. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy remont m.in. ulicy Hauke-Bosaka i Pogonowskiego oraz chodników przy ul. Lutosławskiego. Opracowany został również projekt remontu ul. Bohomolca.
Na remonty w budynkach oświatowych wydaliśmy 39 proc. budżetu, w kwocie prawie 586 tys. zł. Najważniejsze z nich to remont więźby dachowej w Przedszkolu Nr 109 Plac Henkla 2, wymiana pionów wodnych w przedszkolu nr 197 przy ul. Popiełuszki 3A oraz naprawa dachu w budynku głównym Szkoły podstawowej nr 391 przy ul. Filareckiej 2.

Wdrożenie SPPN na Żoliborzu

W związku z wdrożeniem od 15 listopada Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, we współpracy Zarządem Dróg Miejskich przeprowadziliśmy inwentaryzację wszystkich dróg publicznych na terenie dzielnicy. Wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na 121 ulicach o łącznej długości 59 km. Wyznaczonych zostało ok. 4,7 tys. miejsc postojowych, w tym ok. 4 proc. to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany objęły także drogi wewnętrzne, place, parkingi zarządzane przez Dzielnicę Żoliborz oraz podwórka administrowane przez ZGN.

Zajęcia pasa drogowego

W 2021 roku wydaliśmy 346 decyzji na zajęcia pasa drogowego dróg publicznych zarządzanych przez Dzielnicę. Najczęściej dotyczyły one lokalizacji i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej - 83, usuwania awarii urządzeń infrastruktury podziemnej – 63 i zajęcia pasa drogowego na potrzeby prowadzenia robót budowlanych – 60. Filmowcy otrzymali od nas 16 pozytywnych decyzji na realizację zdjęć filmowych. Po 11 decyzji zapadło w sprawie prowadzenia ogródków gastronomicznych i organizacji Targu Śniadaniowego. Przez cały 2021 rok obowiązywała obniżona stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego na utworzenie ogródków gastronomicznych. Opłaty obniżone zostały o 75 proc. w stosunku do wcześniej obowiązującej i wynosiły 0,375 zł/mkw. zajętej powierzchni pasa drogowego (chodnik oraz trawnik).
Natomiast spośród 17 decyzji orzekających o nałożeniu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, w 11 przypadkach były to ekipy filmowe realizujące zdjęcia bez wymaganych zgód i uiszczonych opłat.