null

Jak skutecznie obniżyć koszty utrzymania nieruchomości i pozyskania energii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

sotkanie rot

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza na spotkanie, z inicjatywy Pani Izabeli Rychter – Radnej Dzielnicy Żoliborz, dotyczące korzyści zastosowania odnawialnych źródeł energii w kontekście obniżenia kosztów utrzymania nieruchomościami.

CEL spotkania
Zdobycie praktycznych informacji na temat odnawialnych źródeł energii,ich zastosowania w praktyce oraz pozyskania finansowania na ten cel.

ADRESACI Spotkania
Spotkanie dedykowane jest dla zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

KORZYŚCI
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jakie działania można podjąć aby poznać możliwości modernizacji budynków w kontekście efektywności energetycznej;
 • jakie są możliwości wykorzystania OZE we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych;
 • w jaki sposób zastosowanie OZE wpłynie na zużycie energii, a w jakim na jej koszty;
 • czy zastosowanie OZE we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych jest opłacalne;
 • czy jest dostępne wsparcie finansowe na przedsięwzięcia związane z OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;
 • o efektach przykładowych realizacji instalacji OZE we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych na terenie Warszawy.

Organizacja spotkania
Spotkanie odbędzie się w środę, 27.11.2019 o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa, Sala Konferencyjna III piętro.

Link do zgłoszenia: https://tiny.pl/tncl7

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

RODO:
Klauzule informacyjne znajdują się na:Jak skutecznie obniżyć koszty utrzymania nieruchomości i pozyskania energii dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii? – praktyczne aspekty.

Agenda spotkania:

 • 17.45 | Rejestracja uczestników
 • 18.00 | Przywitanie gości
  Agata Marciniak-Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • 18.05 | Strategia Prezydenta w zakresie ochrony środowiska
  Justyna Glusman – Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Urzędu m.st. Warszawy
 • 18.15 | Jak obniżyć koszty energii ponoszone przez mieszkańców budynku
  Andrzej Rajkiewicz - Fundacja Poszanowania Energii.
 • 18.30 | Odnawialne Źródła Energii - aspekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 
  Tomasz Kułakowski  - Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • 19.00 | Przerwa kawowa
 • 19.10 |Studium przypadku – instalacja fotowoltaiczna przy ul. Bieniewickiej 2a
  Krystian Ciećka - Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  Praktyczne aspekty eksploatacji systemów fotowoltaicznych 
  Marek Krzyczkowski - członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaika
 • 19.30 | Fotowoltaika - oferta pod klucz z IKEA - koszty, szczegóły techniczne, finansowanie oraz okres zwrotu z inwestycji
  Maciej Krzyczkowski - Kierownik ds. Współpracy z Sektorem Publicznym IKEA Retail Polska
 • 19.45 | Jak pozyskać dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy - praktyczne informacje –
  Joanna Starska – p.o. Naczelnika Wydziału w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy
 • 20.00 | Panel dyskusyjny, podsumowanie spotkania