null

Jak skutecznie obniżyć koszty utrzymania nieruchomości – panel dyskusyjny na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jakie korzyści dla wspólnot mieszkaniowych płyną z zastosowania odnawialnych źródeł energii, jak skutecznie obniżyć koszty utrzymania nieruchomości, i jak pozyskać energię dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz o możliwościach pozyskania finansowania na ten cel, rozmawiali w środę zarządcy nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych podczas spotkania w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.

Z inicjatywą zorganizowania spotkania dotyczącego korzyści płynących z zastosowania odnawialnych źródeł energii w kontekście obniżenia kosztów utrzymania nieruchomościami, wyszła Izabela Rychter, radna dzielnicy Żoliborz, a w jego realizację zaangażowała się wiceburmistrz dzielnicy Agata Marciniak-Różak. Pomysł okazał się ogromnym sukcesem, a w spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.

Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano m.in. o tym jakie działania można podjąć aby poznać możliwości modernizacji budynków w kontekście efektywności energetycznej, jakie są możliwości wykorzystania OZE we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, w jaki sposób zastosowanie OZE wpłynie na zużycie energii, a w jakim na jej koszty. Dla słuchaczy istotne były także kwestie finansowe, czyli, czy zastosowanie OZE we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych jest opłacalne, czy dostępne jest wsparcie finansowe na przedsięwzięcia związane z OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także o efektach przykładowych realizacji instalacji OZE we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych na terenie Warszawy.

O wyzwaniach jakie stoją przez zarządcami i wspólnotami mieszkaniowymi mówiła Justyna Glusman – Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Urzędu m. st. Warszawy. Wskazała ona na konieczność zmniejszenia emisji do środowiska i możliwościach jakie daje stosowanie odnawialnych źródeł energii. Zapoznała zgromadzonych reprezentantów żoliborskich nieruchomości ze strategią Prezydenta m. st. Warszawy w zakresie ochrony środowiska.

Procedura pozyskania dofinansowania z budżetu m.st. Warszawy na instalacje fotowoltaiczne przedstawiła Joanna Starska – p.o. naczelnika Wydziału w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy.

Kolejni prelegenci omówili tez tematy praktyczne, ekonomiczne i ekologiczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych związane z eksploatacją systemów fotowoltaicznych. Zwrócili uwagę na to jakie są możliwości obniżenia kosztów energii i jak wygląda okres zwrotu z takiej inwestycji.

Na uwagę zasługuje prezentacja Krystiana Ciećki - dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz, który opowiedział o nowej instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej na dachu wspólnoty przy ul. Bieniewickiej 2a.

spotkanie ekologiczne