null

Jak zaparkować w strefie mieszkańca i na podwórkach ZGN? Wyłóż dokument za szybą

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 15 listopada Żoliborz jest objęty strefą płatnego parkowania. Przed wjazdem na podwórka administrowane przez ZGN Żoliborz pojawiły się dodatkowe znaki. Również na części ulic postój został ograniczony znakami „zakaz postoju”. Parkowanie w takich miejscach jest dostępne tylko dla Żoliborzan, którzy posiadają abonament mieszkańca SPPN. Parkując tam, należy pamiętać o wyłożeniu dokumentu za szybą pojazdu.

Podstawową funkcją abonamentu mieszkańca jest zapewnienie bezpłatnego postoju mieszkańcom strefy płatnego parkowania, w pobliżu miejsca zameldowania. Dodatkowo, posiadacz abonamentu ma w nim uwzględnione uprawnienia do postoju na odcinkach i strefach „tylko dla mieszkańca”, czyli tych oznaczonych znakiem „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B35”. Więcej o tym jak działa to uprawnienie można się dowiedzieć na stronie ZDM.

Na Żoliborzu, dzięki współpracy Urzędu Dzielnicy i ZDM, abonament mieszkańca pełni jeszcze jedną funkcję – pozwala zaparkować na wybranych podwórkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Wjazd na takie podwórka oznaczony jest znakiem B-35 (zakaz postoju) z dopiskiem „nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7).

Oznacza to, że do wjazdu na podwórka upoważnieni są tylko mieszkańcy zameldowani (na stałe lub tymczasowo) w odpowiednim obszarze dzielnicy i posiadający abonament mieszkańca wydany przez ZDM (zarówno rejonowy, jak i obszarowy).

Osoby, które wykupiły abonament po 16 listopada powinny posiadać już odpowiedni nadruk na swojej karcie. Natomiast osoby, które otrzymały abonament wcześniej lub są uprawnione, a nie posiadają takiego zapisu (Z0X, gdzie X to cyfra od 1 do 7) muszą wymienić posiadany dokument. Zachęcamy do zrobienia tego w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, gdzie wymiany można dokonać najszybciej. Mieszkańcy Żoliborza najbliżej czynne punkty mają na stacji Metro Plac Wilsona oraz Dworzec Gdański. Lista punktów i godziny pracy można sprawdzić tutaj: 

Nowy wydruk abonamentu z potwierdzonym prawem do parkowania na podwórkach administrowanych i zarządzanych przez ZGN Żoliborz, można również uzyskać przez internet. Wyrobienie dokumentu zdalnie zajmuje jednak więcej czasu i wynosi ok. 7 dni.

Podczas postoju na podwórku zarządzanym przez ZGN, kartkę z ważnym abonamentem należy wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwi to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców. Również parkując na drodze publicznej na odcinku oznakowanym znakiem „zakaz postoju” należy mieć za szybą wyłożony abonament z numerem odcinka/obszaru odpowiadającym treści tabliczki pod tym znakiem.

Przypominamy, że brak wydruku dokumentu umieszczonego w widocznym miejscu za szybą samochodu może narazić właścicieli pojazdów na mandat karny (za postój za znakiem „zakaz postoju” bez uprawnień), nawet w sytuacji posiadania wykupionego i ważnego w danej strefie abonamentu parkingowego.