null

Jaki będzie budżet obywatelski?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowany został projekt uchwały, który opisuje przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie. Propozycje zawarte w dokumencie uwzględniają wymagania opisane w ustawie o samorządzie gminnym oraz uwagi i zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne nowego projektu uchwały. 
Powiedz nam, co sądzicie o tej propozycji.

Jak możesz wziąć udział w konsultacjach? 

  • Przyjdź na spotkanie:
    2 kwietnia (wtorek), o godz. 18:00 
    Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27
  • Wyślij uwagi mailowo na adres twojbudzet@um.warszawa.pl
  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz złożyć uwagi, przyjdź na spotkanie:
    2 kwietnia (wtorek), o godz. 17:00 w Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27

Konsultacje trwają do 9 kwietnia 2019 roku.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, znajdziesz tutaj: 

Projekt uchwały >>>
Przypominamy, że w 2018 roku sejm wprowadził zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Pojawiły się regulacje dotyczące przeprowadzania budżetów obywatelskich (art. 5a). W ubiegłym roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. W oparciu o opinie mieszkańców, dotychczasowe doświadczenie a także o wymogi ww. ustawy, stworzony został projekt uchwały. W styczniu 2019 roku radni Rady m.st. Warszawy przyjęli uchwałę, która regulowała zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego. W lutym 2019 Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła tę uchwałę (Uchwała Kolegium), co spowodowało konieczność pracy nad nowym projektem.

Informacje o konsultacjach: http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaki_bedzie_budzet_obywatelski