null

Jaki budynek Domu Kultury na Żoliborzu? Mamy propozycje koncepcji architektonicznych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia wizualizacje oraz rzuty budynku nowej siedziby Żoliborskiego Domu Kultury.

Otrzymaliśmy dwie koncepcje architektoniczne przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Żoliborskiego Domu Kultury. Mieszkańcy będą mieli okazję wypowiedzieć się na ich temat podczas spotkania, które planujemy we wrześniu. Po zebraniu uwag, pracownia architektoniczna przystąpi do prac nad finalnym projektem budowlanym.

Pracami architektonicznymi objęty został budynek przy ul. Śmiałej 21 przejęty od firmy Veolia o powierzchni 548,28 m2 oraz przylegający do działki parterowy budynek zajmujący 107,27 m2. Całkowita powierzchnia opracowania to 1485 m2.

- Dom Kultury na Żoliborzu to najdłużej wyczekiwana inwestycja przez naszych mieszkańców. Chcemy więc, aby przestrzeń, w której będziemy realizowali ofertę kulturalną, dobrze służyła lokalnej społeczności i była dopasowana do jej potrzeb. Dlatego otrzymane koncepcje zamierzamy jeszcze skonsultować z mieszkańcami i finalny projekt będziemy realizować w oparciu o zgłoszone wnioski i uwagi oraz zgodnie ze standardami dostępności – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Żoliborski Dom Kultury – wariant 1

Koncepcja ta zakłada maksymalne wykorzystanie obecnej konstrukcji budynków, bez ich rozbudowy oraz minimalną ingerencję w istniejącą już zabudowę. W wariancie tym, ściany i poziom posadowienia dwukondygnacyjnego budynku budowanego dwuetapowo w latach 70-tych i 90-tych pozostaną bez zmian. Podwyższona zostanie jedynie kondygnacja piętrowa, co wynika z potrzeb dostosowania jej do przepisów budowlanych. Całkowita powierzchnia użytkowa po zmianach wyniesie 634,7 m2.

W projekcie pierwszym, po wejściu na teren Domu Kultury pozostają nadal dwa oddzielne budynki. W jednokondygnacyjnym, znajdującym się po lewej stronie od wejścia umieszczona została pracownia „brudna” - warsztat z piecem do wypalania ceramiki oraz zapleczem. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek po prawej stronie pomieści pozostałe funkcje. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano studio nagrań, przebieralnie wraz z sanitariatami oraz magazyny. Na parterze dotychczasowy skromny hol powiększony został o przestrzeń przed salą kinowo-teatralną wraz z garderobą, która służyć może jako miejsce organizacji kameralnych koncertów, spotkań autorskich czy do zajęć tańca. Po drugiej stronie holu znajduje się kawiarenka. Na piętrze zaprojektowano dwie pracownie wielofunkcyjne, z czego jedna dostosowana jest do prowadzenia zajęć komputerowych oraz pokoje administracji.

Żoliborski Dom Kultury – wariant 2

Ta propozycja zakłada ingerencję w obecną konstrukcję zespołu budynków. Dwukondygnacyjny budynek zostanie przebudowany i połączony z budynkiem parterowym. W tym wariancie zabudowana zostaje obecna wiata samochodowa i w tym miejscu utworzone zostaje wejście główne do połączonych budynków. Obecny budynek parterowy (po lewej stronie od wejścia) zostanie powiększony i podwyższony, aby służyć za salę teatralno-kinową i zajęć ruchowych wraz z zapleczem. Duże, przesuwne otwarcie na dziedziniec i centralnie zlokalizowana scena, pozwalają (przy sprzyjających warunkach pogodowych) na organizowanie również spektakli plenerowych. Na parterze, na wprost wejścia (w miejscu obecnej wiaty) znajduje się kawiarenka, a parter budynku po prawej stronie zagospodarowano na pracownie warsztatowe z magazynem.

Podobnie, jak w wariancie 1, w kondygnacji podziemnej architekci zaprojektowali studio nagrań, przebieralnie wraz z sanitariatami oraz magazyny. Na piętrze znajduje się sala wielofunkcyjna oraz pokoje administracji. Nowością jest obszerny drewniany taras dostawiony do piętra, który został połączony dodatkowymi zewnętrznymi schodami z dziedzińcem. Może służyć także jako dodatkowa widownia sali kinowo-teatralnej.

Całkowita powierzchnia użytkowa po zmianach wyniesie w tym wariancie 737,1 m2.

W przypadku obu koncepcji, budynek Żoliborskiego Domu Kultury zaproponowano zastosowanie technologii energooszczędnych i proekologicznych. Na dachu niższego z budynków rozmieszczono panele fotowoltaiczne. Na terenie objętym opracowaniem zachowane zostają wszystkie obecnie rosnące drzewa. Budynek po przebudowie będzie również w pełni dostępny. Zaprojektowana została winda, dedykowane sanitariaty, szerokość przejść i drzwi oraz 8 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami.

Za przygotowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury” odpowiada żoliborski architekt Radosław Guzowski.

O szczegółach spotkania z mieszkańcami poinformujemy wkrótce.

Zdjęcie przedstawia wizualizacje oraz rzuty budynku.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Zdjęcie przedstawia wizualizacje oraz rzuty budynku koncepcji przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby Żoliborskiego Domu Kultury.
Zdjęcie przedstawia wizualizacje oraz rzuty budynku.
Zdjęcie przedstawia wizualizacje oraz rzuty budynku.