null

Kiedy żłobek i przedszkole przy ul. Ficowskiego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok krzeseł w sali przedszkolnej

Do końca lipca będzie przygotowany projekt zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego. Kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji. Nowa placówka oświatowa na Żoliborzu pomieści 150 dzieci w żłobku oraz 200 dzieci w przedszkolu, zatrudniać ma 79 osób personelu w tym pedagoga, psychologa, logopedę i pielęgniarki.

Zespół przedszkolno-żłobkowy zlokalizowany będzie na działce o powierzchni 6885,00 m2. Zabudowa budynku obejmie teren o wielkości 1301,68 m2, a wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zachowany zostanie na poziomie 60,01%. Wykonawcą projektu jest spółka Vitaro.

- Kluczową kwestią inwestycji jest utrzymanie możliwie jak największego obszaru zazielenionego, w tym rosnących drzew. Jednak z uwagi na przeznaczenie placówki z myślą o najmłodszych dzieciach, niezbędne będzie przeprowadzenie remediacji części terenu – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. W takiej sytuacji konieczne będzie usunięcie części drzew. Co zostanie zrekompensowane nowymi nasadzeniami – dodaje.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna drzew

Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzona została inwentaryzacja dendrologiczna drzew rosnących na terenie przyszłej placówki przedszkola i żłobka. Wykazała ona, że zdecydowana większość drzewostanu na analizowanym terenie jest w tak złym stanie fitosanitarnym, bez rokowań na przyszłość, że najlepszym rozwiązaniem jest ich usunięcie oraz zastąpienie nowymi, zdrowymi nasadzeniami. Drzewa charakteryzują się dużą ilością posuszu, część z nich jest zamierająca lub martwa.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dendrologicznej i zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z 13 maja 2021 r. na terenie przyszłej inwestycji przy ul. Ficowskiego do wymiany wskazanych zostało 184 drzew – w przeważającej większości są samosiewy m.in. klona jesionolistnego, jesiona wyniosłego i topoli szarej. O dodatkowe 19 drzew do usunięcia, które kolidują z inwestycją Dzielnica Żoliborza zawnioskowała 22 marca br.

Nałożony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pierwotny termin wycięcia 184 drzew (do 30 kwietnia 2022 roku), z uwagi na brak rozpoczęcia inwestycji, w tym ważnego pozwolenia na budowę został – na wniosek Dzielnicy Żoliborz - wydłużony do 30 czerwca 2023 roku.

O zespole przedszkolno-żłobkowym

Planowany budynek składać się będzie z 3 kondygnacji. Na pierwszym piętrze przewidziany jest 6-oddziałowy żłobek. Sale przedszkolaków zlokalizowane będą na parterze i drugim piętrze. Budynek wyposażony będzie m.in. w salę integracji sensorycznej, salę do gimnastyki pełniącej również funkcję auli, gabinety nauczycieli, pedagogów i psychologów (oddzielne dla żłobka i przedszkola), gabinet pielęgniarki, pomieszczenie do przewijania, a także wózkownia. Zarówno żłobek jak i przedszkole będą wyposażone w oddzielne kuchnie.

Na zewnątrz zaplanowane zostaną dwa place zabaw. Dzieci ze żłobka będą miały do dyspozycji m.in. wyspę edukacyjną, małą zjeżdżalnię, zadaszoną piaskownicę, domek oraz zabawki na sprężynach. Dla przedszkolaków przewidziano m.in. wieżę wspinaczkową, zestaw sprawnościowy, huśtawki, domek ze zjeżdżalnią oraz zadaszoną piaskownicę i zabawki na sprężynach.

Zarówno teren, jak i budynek będą w pełni przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy głównym wejściu zaprojekowana ma być pochylnia dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózku, a dostęp do każdej kondygnacji budynku zapewnić ma ogólnodostępna winda wewnętrzna. Na 44 zaplanowane miejsca parkingowe, 4 przeznaczone będą dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także teren w małą architekturę. Będą wygodne ławki, kosze na śmieci, wiaty i stojaki rowerowe, a nawet stojaki na hulajnogi. Zaplanowana jest również  budowa osobnej wiaty na zabawki dla dzieci przedszkolnych.