null

Komisja Infrastruktury i Budżetu - 24-08-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 24 sierpnia  2021 r., godz. 18.00

tryb zdalny

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1254/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwalą Nr 1263/21 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 5 sierpnia 2021 r. - druk nr 180 A.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

                                                Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

                                                                             /- Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:

Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Alina Chojnicka – Główna Ksiegowa Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

Transmisja z obrad: https://zoliborz.esesja.pl/